Ervaringen van een coach in een zelfsturende organisatie

Myrjam Gerritsen

Zelfsturing en zelfgestuurde teams zijn een uitvinding uit de jaren 80. Een van de grondleggers De Sitter noemde het “sociotechniek”. Tegenwoordig noemen we het sociale innovatie. Maar als we inzoomen lijkt het weinig innovatief en heeft het vooral te maken met de wens van de mens om zelf vorm te geven aan zijn dagelijkse werk en taken. Zonder bemoeienis van een manager of leidinggevende die vertelt hoe je je werk moet doen.

Ervaringen van een coach in een zelfsturende organisatie

Een manager voegt hierin namelijk meestal niks toe, behalve de kaders. Dat is de enige sturing of richting die noodzakelijk is om zelfsturing te laten slagen. Zonder sturing gaan we als mens vaak aan de haal met zaken die we leuk vinden om te doen. We doen aannames over de toegevoegde waarde hiervan voor klant, cliënt of interne organisatie. Om zelfsturing te laten vliegen, is het belangrijk om teams richting te geven door het stellen van doelen en het delen van een visie. Waar gaan we naartoe? En wat is jouw specifieke rol hierin?

Kaders en doelen

Sinds kort ben ik teamcoach bij Effectory, een organisatie die, zoals je misschien al weet, geen managers heeft. De teams werken hier volledig zelfgestuurd. Als coach ben ik dienend. Dienend aan de teams en ik bepaal situationeel wat er nodig is. Wat mij vooral opvalt is dat de teams behoefte hebben aan kaders en doelen. Daarnaast zie ik dat nieuwe medewerkers coaching nodig hebben in het in de vingers krijgen van zelfgestuurd werken.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

Van een afstand

Hoe doe je dat? Eigen verantwoordelijkheid nemen en vorm geven aan je werk zonder dat er iemand is die je vertelt wat je moet doen. In dit soort gevallen kijk ik eerst van afstand toe. Kijken hoe het team het oppakt en of ze elkaar de support bieden die nodig is. In veel gevallen gaat dat heel goed. Zijn collega’s elkaars buddy en werken ze elkaar in. Ze maken elkaar bekend met de normen en waarden die gelden bij zelfsturing. De hulp die ik geef gaat vaak over samenwerken, besluitvorming, werkverdeling, 1 op 1 coaching en gerichte feedback geven aan het team.

Het laten gebeuren

Wat ik moeilijk vind is op mijn handen zitten. Het laten gebeuren en het team dingen eerst zelf laten proberen. Het is zo makkelijk om snel te roepen “ik zou het zo doen”. Maar ik wacht af en geef medewerkers bewust de ruimte. Soms is het uiteraard wel nodig dat ik een interventie doe. Om te prikkelen of aan te zetten tot nadenken of actie.

Balans

Het is voor mij zoeken naar balans, wanneer coach ik teveel en wanneer te weinig? Wat werkt wel en wat niet? En ook: Hoe geef ik vorm aan mijn eigen zelfsturing? Vanuit welke doelen en kaders doe ik mijn werk? Een mooi nieuw avontuur in een geweldige organisatie.