Flexibel meten met InternetSpiegel

Ben jij op de hoogte van de laatste innovaties van InternetSpiegel? Recent is het medewerkersonderzoek helemaal vernieuwd. We bieden nog meer actuele modules, de mogelijkheid om flexibel te meten en een verbeterd design.

Flexibel meten met InternetSpiegel

In onze vorige blog hebben we al meer verteld over de inhoudelijke vernieuwingen van InternetSpiegel. In deze blog gaan we graag dieper in op de mogelijkheden van flexibel meten. Het design van de vragenlijst lichten we in een volgende blog verder toe.

De vernieuwde inhoud van InternetSpiegel

De flexibiliteit van InternetSpiegel

In de Werkbelevingsscan is het mogelijk om te kiezen voor een methode waarmee je flexibel kunt meten. Dit geeft je organisatie de kans om snel en gericht te anticiperen op actuele thema’s. Er zijn vier keuzes mogelijk:

  1. De frequentie. Wil je het onderzoek uitvoeren op één specifiek moment of verspreid over meerdere momenten in het jaar? Of laat je teams zelf één of meerdere momenten kiezen om een onderzoek te doen?
  2. De inhoud. Wil je dat iedereen inhoudelijk hetzelfde onderzoek doet of bied je teams de vrijheid om de inhoud (deels) zelf te bepalen?
  3. De doelgroep. Is het onderzoek bedoeld voor één of meerdere specifieke doelgroepen (teams) binnen de organisatie?
  4. De regie. Wil je het onderzoek centraal organiseren (vanuit HR)? Of hebben teams zelf de regie over hun meting?

Whitepaper: Bewezen blik, vernieuwde kijk

Ben jij op de hoogte van de nieuwste innovaties van InternetSpiegel? Recent is het onderzoek vernieuwd en aangepast aan de wensen van deze tijd.

Downloaden

Vaak kiezen organisaties ervoor om eerst een centrale vragenlijst vast te stellen. Dit zorgt voor organisatiebreed inzicht in belangrijke thema’s. Hier bovenop kun je teams de mogelijkheid bieden om de centrale basis aan te vullen met inhoud die voor hen relevant is. Teams kunnen ook zelf een goede frequentie kiezen om het onderzoek te doen. Kortom: je geeft teams de regie over inhoud én timing. Dit heeft veel voordelen. Een van de belangrijkste is het vergroten van de betrokkenheid van teams bij het onderzoek.

Hoe werkt het?

Wanneer je kiest voor flexibel meten binnen je InternetSpiegel-onderzoek zetten we voor jouw organisatie een op maat gemaakte online omgeving klaar. Hier kun je het onderzoek inrichten. Iedere persoon met toegang – of dat nu iemand van HR is of een teamlid – creëert in vier stappen een eigen onderzoek. In slechts enkele minuten doorloop je de volgende stappen:

  • Kiezen van vragensets
  • Aangeven wie deel mag nemen aan het onderzoek
  • Kiezen van het moment waarop het onderzoek begint
  • Controleren en bevestigen van de gegevens

Het onderzoek is zo in te richten dat het perfect aansluit bij de koers van je organisatie. Is werkdruk bijvoorbeeld een issue binnen een aantal teams, dan kan die vragenset geselecteerd worden om te ontdekken wat het probleem precies veroorzaakt. Je kiest vervolgens wie er uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderzoek en selecteert een geschikt moment voor de meting (bijvoorbeeld niet tijdens een drukke periode, maar wel voor de zomervakantie). Met flexibel onderzoek betrek je je medewerkers bij belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken en kun je hun ideeën optimaal benutten.

Meer informatie?

Ben jij benieuwd hoe jouw organisatie scoort op werkbeleving? Neem dan contact met ons op voor een demo of adviesgesprek over de vernieuwingen van InternetSpiegel. We vertellen je graag meer!

InternetSpiegel

Hét meetinstrument voor de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid.

bekijk nu