De vernieuwde inhoud van InternetSpiegel

Ben jij op de hoogte van de laatste innovaties van InternetSpiegel? Recent is het medewerkersonderzoek helemaal vernieuwd. We bieden nog meer actuele modules, de mogelijkheid om flexibel te meten en een verbeterd design.

De vernieuwde inhoud van InternetSpiegel

In deze blog vertellen we graag meer over de inhoudelijke vernieuwingen van het onderzoek. De mogelijkheden van flexibel meten en het nieuwe design lichten we in volgende blogs verder toe.

Flexibel meten met InternetSpiegel

Overheidsorganisaties anno 2019

Overheidsorganisaties hebben anno 2019 te maken met belangrijke vraagstukken. Hoe kunnen we onze maatschappelijke taken het best uitvoeren in een veranderende wereld? Hoe behouden we talent in onze organisatie terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt? Hoe zorgen we als organisatie voor een inclusief en sociaal veilig arbeidsklimaat? De rode draad die door al deze vraagstukken loopt: hoe organiseren wij onze organisatie zodat medewerkers en teams optimaal kunnen presteren?

De nieuwe Werkbelevingsscan van InternetSpiegel

De nieuwe Werkbelevingsscan van InternetSpiegel is de opvolger van het bekende ‘Werkplezier-onderzoek’ uit 2011. De belangrijkste inhoudelijke update is dat de Werkbelevingsscan niet langer medewerkerstevredenheid als uitgangspunt neemt, maar welzijn. Dit biedt een breder perspectief op de gesteldheid van medewerkers dan alleen tevredenheid. Welzijn vertaalt zich door naar bevlogenheid, betrokkenheid, herstelbehoefte en sociale veiligheid als kernthema’s.

Deze nieuwe focus is gekozen omdat er anno 2019 meer gevraagd wordt van medewerkers dan alleen het naar tevredenheid uitvoeren van taken. Werken in Nederland – en zeker ook bij de overheid – verandert snel. We zien steeds meer organisaties die vanuit opgavegericht werken overstappen op diverse manieren van zelforganiseren. Teams krijgen meer eigen beslissingsbevoegdheid. Zij weten immers het best hoe ze de klant optimaal kunnen bedienen.

Whitepaper: Bewezen blik, vernieuwde kijk

Ben jij op de hoogte van de nieuwste innovaties van InternetSpiegel? Recent is het onderzoek vernieuwd en aangepast aan de wensen van deze tijd.

Downloaden

Nieuw onderzoeksmodel

Deze groeiende eigen verantwoordelijkheid vraagt om proactiever gedrag van medewerkers, teams en leidinggevenden en uiteindelijk ook om een andere manier van organiseren. De nieuwe Werkbelevingsscan van InternetSpiegel houdt rekening met deze ontwikkeling. In het onderzoek is aandacht voor individuele kenmerken van medewerkers, teamkenmerken en organisatiekenmerken. Deze componenten zijn samengevat in het onderstaande model:

Informatievoorziening en leiderschap zijn randvoorwaarden voor een goed functionerende organisatie. Deze factoren vormen daarom het startpunt van het model.

Individuele kenmerken

Individuele kenmerken gaan over het werknemerschap van medewerkers. Hoe proactief is een medewerker? En met hoeveel autonomie voert hij of zij taken uit? Ook is er aandacht voor de inhoud van het werk. Ervaren medewerkers genoeg uitdaging? En komen hun capaciteiten goed tot hun recht?

Teamkenmerken

Een soepele, effectieve samenwerking is de basis van een goed presterend team. Vanuit deze invalshoek onderzoeken we de onderlinge behulpzaamheid, effectieve samenwerking en het uitspreken van waardering. Het is mogelijk om als aanvullend thema team performance toe te voegen om de High Performing Teams (HPT’s) van je organisatie in kaart te brengen.

Organisatiekenmerken

In de nieuwe Werkbelevingsscan is aandacht voor organisatiekenmerken waar je als beleidsmaker, leidinggevende of HR-specialist rechtstreeks invloed op hebt. Zo kijken we hoe medewerkers hun loopbaanondersteuning, primaire arbeidsvoorwaarden en beoordeling ervaren. Ook meten we of de regeldruk niet te hoog is en besteden we aandacht aan thema’s als werkdruk, ongewenste omgangsvormen en de mate van inclusiviteit.

Deze factoren hebben effect op het welzijn en de prestaties van medewerkers. Zijn zij bevlogen, betrokken en wordt voldaan aan hun herstelbehoefte? Dat wil zeggen: Ervaren zij vermoeidheid na het werk, maar krijgen zij de ruimte om hiervan te herstellen? En tenslotte, voelen zij voldoende sociale veiligheid om hun werk prettig te kunnen uitvoeren? Elke module in het model is -indien mogelijk- in drie stellingen samengevat. Het onderzoek is dus compacter dan ooit. De wetenschappelijke onderbouwing is daarbij vanzelfsprekend even solide als voorheen.

Meer informatie?

Ben jij benieuwd hoe jouw organisatie scoort op werkbeleving? Neem dan contact met ons op voor een demo of adviesgesprek over de vernieuwingen van InternetSpiegel. We vertellen je graag meer!

InternetSpiegel

Hét meetinstrument voor de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid.

bekijk nu