InternetSpiegel verhoogt impact medewerkersonderzoek

Kevin Konings

Het verder vergroten van de impact van de onderzoeken van InternetSpiegel heeft vanaf de start van de samenwerking tussen InternetSpiegel en Effectory een belangrijke rol gespeeld. Een gesprek met Thera van Heuveln, Consultant bij InternetSpiegel over het belang van impact.

“Hoe bereiken we maximale impact binnen de organisaties waar we onderzoek doen? is één van de centrale vragen tijdens het ontwikkeltraject waarin de beste elementen van beide onderzoeken zijn gecombineerd.” Vertelt Thera van Heuveln consultant bij InternetSpiegel. “Door een sterke focus op impact – het daadwerkelijk verbeteren naar aanleiding van een onderzoek – verwachten we een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren van goed werkgeverschap binnen de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid. Hetgeen zou moeten resulteren in een grotere vertegenwoordiging van deze sector in de lijst van Beste Werkgevers.”

Complete uitslag Beste Werkgevers 2013

Belang van onderzoek met impact

Over het belang van onderzoek met impact is Van Heuveln duidelijk: ”Wat we merken is dat verscheidene organisaties ‘onderzoeksmoe’ beginnen te raken wanneer er onvoldoende focus is op de impact binnen de organisatie. Binnen deze organisaties worden veel onderzoeken uitgevoerd, maar het is lang niet altijd duidelijk wat met de resultaten wordt gedaan.

Het grote probleem van rapporten, of het nu gaat om een medewerkersonderzoek of een rapportage van een adviescommissie, is dat ze pas impact generen als er echt aandacht wordt besteed aan de resultaten. Kortom: de resultaten moeten worden omgezet in concrete acties. Het doel dat wij ons als concessiehouder van InternetSpiegel hebben gesteld is om goed werkgeverschap binnen de overheid te stimuleren.

Hoe gaaf zou het zijn dat binnen vijf jaar niet KLM maar een organisatie binnen het Openbaar Bestuur op het podium zou staan? Wij geloven dat je door samen met je medewerkers aan de slag te gaan het beste resultaat bereikt. Om dit te stimuleren hebben we samen met team InternetSpiegel Den Haag een aantal handreikingen ontwikkeld om de follow-up van het onderzoek verder te vergemakkelijken.”

Behoort de overheid tot de Beste Werkgevers van Nederland?

Nieuwe ontwikkelingen en innovaties

InternetspiegelOm de onderzoeken van InternetSpiegel verder te verrijken is er deze periode ingezet op diverse technische ontwikkelingen. Van Heuveln stelt: “Er is een Resultaat en Actie app ontwikkeld. Deze applicatie maakt het mogelijk om op een speelse en efficiënte manier als leidinggevende aan de slag te gaan met de resultaten uit het onderzoek. Waarna er, in de applicatie, gemakkelijk actiepunten geformuleerd kunnen worden voor het hele team.

Een andere technische ontwikkeling is de Response app, welke bijdraagt aan een significant hogere respons. Uiteraard zijn ondersteunende diensten zoals bovengenoemde applicaties van meerwaarde voor een goede follow-up van het onderzoek. Maar waar echt winst is te behalen is bij een heldere en duidelijke rapportage. Om die reden is de rapportage de afgelopen periode ook flink vernieuwd.

Een goede follow-up valt of staat met draagvlak bij de belangrijkste stakeholders, zoals het management en OR. Daarom worden er onder andere draagvlaksessies gehouden. Deze sessies zorgen ervoor dat de leidinggevenden ambassadeurs worden van het onderzoek en dit over kunnen brengen aan hun medewerkers.”

Extra aandacht voor het natraject

Het vertalen van de resultaten van het onderzoek naar actie is een van de sleutelmomenten in een succesvol onderzoekstraject. Van Heuveln: “Het is belangrijk dat organisaties juist bij deze fase ondersteuning vinden als zij dit nodig achten.

Om optimale ondersteuning te bieden hebben we een aantal workshops ontwikkeld. Bijvoorbeeld een train-de-trainer workshop waarin een beperkte groep binnen de organisatie wordt getraind om teams te begeleiden bij het maken van actie plannen of een actie workshop; in deze workshop gaat een trainer van InternetSpiegel samen met een afdeling aan de slag om de resultaten van het onderzoek om te zetten in een concreet actie plan. Met als resultaat een onderzoek met impact!