Geen tijd om werkdruk te bespreken? Een contradictio in terminis

Wat te doen wanneer er te weinig tijd is om het thema werkdruk te bespreken? Vorige week was ik bij een gemeente uitgenodigd om in één uurtje, het thema werkdruk te bespreken met het voltallige MT.

Geen tijd om werkdruk te bespreken? Een contradictio in terminis.

Een camping in Frankrijk

Vlak voordat de sessie begint, ving ik een gesprek op tussen twee afdelingsleiders: ‘’Ik heb de droom om in Frankrijk een camping te gaan runnen voor drie maanden en daar dan als collectief met 20 mensen verantwoordelijk voor te zijn. Dat lijkt mij heerlijk!” Toen ik haar vroeg “waarom?” antwoordde zij het volgende: “Het idee van de gedeelde verantwoordelijkheid spreekt mij zo aan. Samen verantwoordelijk zijn voor één concrete taak.”

De paradox

Steeds vaker krijgen wij als trainers de vraag of wij heel kort en snel iets kunnen komen bespreken over het thema werkdruk. Wanneer ik vraag waarom het zo snel en kort moet, wordt er hardop gelachen. Want hallo: de WERKDRUK! En ja, dat snap ik dan natuurlijk ook. Maar ik vraag me af of het thema werkdruk even snel besproken kan worden. Is het niet logisch om hier dieper in te duiken en tot de kern te komen?!

Gedeelde smart is halve smart

Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de gevolgen van een te hoge werkdruk. De kwaliteit van je werk komt er onder te lijden. En wat zijn de (ongeschreven) regels omtrent werkdruk? Last but not least: de herkenning. Want gedeelde smart is halve smart. Gaat het daar niet over? Het met elkaar verantwoordelijk zijn voor een gezamenlijk doel? Of het nou een camping is in Frankrijk of het samen bespreekbaar maken van de werkdruk. Daar moeten toch overeenkomsten in gevonden kunnen worden!