GGZ Noord-Holland-Noord laat medewerkers groeien door verbinding en gelijkwaardigheid

Maartje Schlaghecke

Begin 2014 heeft GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) een medewerkersonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Effectory. Naar aanleiding van het verbeteronderzoek zijn zij aan de slag gegaan met de verbeterpunten op teamniveau. Al deze investeringen hebben bijgedragen aan een nominatie tot Beste Werkgever 2014. Marijke van Putten, lid Raad van Bestuur en Ingrid Vermeulen, manager P&O bij GGZ NHN vertellen het geheim achter het succes van hun organisatie.

Flexibel, Innovatief en Top-Ambulant (FIT)

GGZ NHN biedt geestelijke gezondheidszorg vanuit één van de eigen locaties, bij mensen thuis, in de dagactiviteitencentra, in vormen van beschermd wonen, maar ook in de huisartsenpraktijken of verzorgingshuizen. De zorg is afgestemd op de vraag van de cliënten. Hun mogelijkheden en wensen zijn een belangrijk uitgangspunt in de hulpverlening van GGZ NHN. Om de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen worden drie kernwaarden nageleefd, namelijk innovatiekracht, flexibiliteit en de belangrijkste kernwaarde: het leveren van ambulante topzorg.

Verbinden door visie en groeien door gelijkwaardigheid

Schlaghecke: “Welk geheim gaat schuil achter de grote tevredenheid die heerst onder jullie medewerkers?” Van Putten: “Het is een lange termijn ontwikkeling en die tevredenheid is bereikt na jaren van inzet. Onze voorgangers hebben hierin geïnvesteerd en wij borduren hier op voort. Daarnaast is er binnen onze organisatie voldoende ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing. Medewerkers merken dat er respect is voor hun deskundigheid en eigen inbreng. Zij voelen zich gewaardeerd en kunnen hierdoor daadwerkelijk bijdragen aan het succes van de organisatie.

Ook is er binnen GGZ NHN weinig hiërarchie. Hier kiezen we bewust voor omdat wij niet denken dat dit bijdraagt aan de tevredenheid van de medewerkers in onze organisatie en daarmee aan de cliënttevredenheid.

We zijn een visiegedreven organisatie, de inhoud staat bij ons voorop. De visie verbindt medewerkers. Dit zorgt voor gelijkwaardigheid tussen de verschillende disciplines van onze organisatie. Ook is er binnen GGZ NHN weinig hiërarchie. Hier kiezen we bewust voor omdat wij niet denken dat dit bijdraagt aan de tevredenheid van de medewerkers in onze organisatie en daarmee aan de cliënttevredenheid. Door de openheid die er in onze organisatie heerst, is iedereen in de organisatie zeer toegankelijk. Dit maakt dat de samenwerking gemakkelijk verloopt. Waar in veel organisaties het beleid of de ontwikkeling hiervan van bovenaf opgelegd wordt, is dat in onze organisatie iets wat van alle medewerkers is. Medewerkers van verschillende afdelingen, met ieder een eigen visie, brengen wij bij elkaar om zo samen het beleid te creëren. Het is duidelijk dat medewerkers meer tevreden zijn over het beleid binnen de organisatie, wanneer zij hier zelf invloed op hebben.”

Het volledige interview met GGZ Noord-Holland-Noord