Het vertrouwelijk behandelen van onderzoeksresultaten

Myrte van Lee

Het vertrouwelijk behandelen van gegevens is essentieel in een medewerkersonderzoek. Effectory en InternetSpiegel zorgen er dan ook voor dat de identiteit van medewerkers nooit achterhaald kan worden door leidinggevenden. Medewerkers hebben dus alle ruimte om open en eerlijk hun mening te geven, wat bijdraagt aan het behalen van een hoge respons.

Het vertrouwelijk behandelen van onderzoeksresultaten

Antwoorden zijn niet te herleiden naar individuen

Effectory, de exploitant van InternetSpiegel, is een onafhankelijke organisatie die is gespecialiseerd in medewerkersonderzoek. Er wordt nooit individueel, maar altijd in groepen gerapporteerd aan de organisatie. Het werken met groepen zorgt ervoor dat de antwoorden niet naar individuen zijn te herleiden.  

Voorwaarden van een onderzoeksgroep

Binnen een onderzoek van InternetSpiegel geldt dat iedere groep uit minimaal tien personen moet bestaan. Mocht dit echt niet haalbaar zijn, dan kan hier bij wijze van uitzondering van worden afgeweken. De antwoorden worden pas aan het management gerapporteerd wanneer minimaal vier personen uit een groep de vragenlijst hebben ingevuld. Daarnaast dient het deelnamepercentage binnen de groep ten minste 40 procent te bedragen.  

Achtergrondinformatie van medewerkers

Een ander belangrijk element is het rapporteren van achtergrondinformatie, zoals geslacht, opleiding en leeftijd. In de meeste gevallen levert de organisatie deze informatie aan Effectory, maar het is ook mogelijk dat de medewerkers hun achtergrondinformatie op de vragenlijst invullen. Feit blijft: in geen van de gevallen worden de achtergrondkenmerken in combinatie met team- afdelingsresultaten gerapporteerd aan het management.