Hoe kunnen organisaties wendbaar blijven en succesvol inspelen op innovaties?

Suzanne Mancini

Om levensvatbaar te blijven, moet je als organisatie vandaag de dag flexibel zijn. Want stel dat er morgen een verandering in markt plaatsvindt, die de toegevoegde waarde van je organisatie in gevaar brengt. Waardoor je van de ene op de andere dag voorbijgestreefd wordt door een start-up-innovatie, terwijl je dat niet aan hebt ziet komen.

Hoe kunnen organisaties wendbaar blijven en succesvol inspelen op innovaties?

Dit lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar het gebeurt elke dag. Een bekend voorbeeld is het effect van Uber op de taxi-industrie. Andere voorbeelden: de invloed van Airbnb op de hotellerie of de invloed van video on demand op verhuurders zoals Videoland. Stuk voor stuk gamechangers, die in relatief korte tijd hele bedrijfstakken ten val brengen.

Disruptieve innovaties?

Waren deze ontwikkelingen zo disruptief dat we ze niet zagen aankomen? Nee. Er bestond al langer onvrede over de dienstverlening van taxi’s in Nederland. Online communities waren al jaren in ontwikkeling, op allerlei gebieden. En Videoland kon er op wachten dat er video on demand zou komen, gezien het groeiende aantal download mogelijkheden op internet.

We zagen deze ontwikkelingen dus allemaal wel aankomen, maar we zijn er simpelweg onvoldoende mee bezig geweest. Grote, gevestigde namen in een branche waren er niet alert genoeg op en hadden niet de snelheid om er succesvol op in te spelen.

De meerwaarde van flexibiliteit

Precies daar zit de meerwaarde van een flexibele, wendbare organisatie. Medewerkers die zelf verantwoordelijkheid dragen en snel kunnen schakelen, hebben die kracht wél. Zij zijn in staat om te anticiperen op veranderingen en innovaties in de markt.

Is jouw organisatie wendbaar genoeg om zichzelf aan te passen als dat nodig is? Of zit je organisatie gevangen in een ingesleten structuur, eenzelfde manier waarop al jaren gefunctioneerd wordt, terwijl die misschien niet meer toereikend is?

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

Door middel van onze onderzoeken hebben wij het voorrecht om jaarlijks bij zo’n 800 organisaties een kijkje in de keuken te nemen en hen te adviseren uit naam van hun medewerkers. In 2015 hebben wij in totaal ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun werkbeleving. In het rapport ‘ Het verborgen potentieel van werkend Nederland – editie 2016’ staat weergegeven hoe deze medewerkers denken over de flexibiliteit en slagkracht van hun organisaties.

Welk verbeterpotentieel zien zij voor hun werkgevers? En voor zichzelf? Met behulp van hun inzichten wordt vanuit medewerkersperspectief antwoord gegeven op de vraag: hoe kunnen organisaties flexibel en wendbaar blijven en inspelen op innovaties?

Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2016

Hoe kunnen organisaties flexibel en wendbaar blijven? Effectory heeft ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun ideeën en dit samengevat in een rapport.

Downloaden