Hoe werk je aan een positieve employee experience?

Suzanne Mancini

Voor HR professionals is het creëren van een positieve employee experience belangrijker dan ooit. Hiermee voorkom je dat talent de deur uitloopt en houd je de achterdeur dicht. Maar hoe zorg je voor een optimale employee experience?

Hoe werk je aan een positieve employee experience?

Happy employees, happy clients

Clients do not come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients. Dit is een bekende uitspraak van Richard Branson, de oprichter van de Virgin Group. Hij vond het ongelofelijk dat niet meer organisaties in hun managementstrategie focuste op het welzijn van hun medewerkers. Want, zo is zijn opvatting, happy employees equal happy clients. Een ongelukkige medewerker schaadt de reputatie van de organisatie bij alle klanten die hij of zij spreekt. 

Diverse internationale onderzoeken tonen aan hoe actueel dit gedachtengoed nog steeds is. Zo rapporteerde Deloitte dat bijna 80 procent van de CEO’s aangeeft de employee experience momenteel erg belangrijk te vinden. Ongeveer 20 procent lukt het ook om een positieve employee experience te bewerkstelligen.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

Zes randvoorwaarden

Ook Globoforce and the IBM Smarter Workforce Institute hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van de employee experience. Na een uitgebreide literatuurstudie hebben zij 23.000 medewerkers uit 45 landen ondervraagd. Uit de literatuurstudie kwam de volgende definitie van employee experience: Een set van percepties die medewerkers hebben over hun ervaringen op het werk, als gevolg van hun interacties met de organisatie. Uit het onderzoek kwamen zes randvoorwaarden voor een positieve employee experience naar voren:

  1. Vertrouwen in de organisatie: medewerkers willen in toenemende mate dat hun werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en integer omgaat met stakeholders, inclusief medewerkers zelf. Als de organisatie deze verwachtingen waarmaakt ervaart maar liefst 83 procent van de medewerkers een positieve employee experience. Lukt dit niet, dan daalt dit percentage naar 46 procent.
  2. Leuke collega’s: collega’s die elkaar steunen zijn ontzettend belangrijk voor een positieve employee experience. 77 procent van de medewerkers die steun en verbinding ervaart heeft een positieve employee experience. Als steun en verbondenheid ontbreken, is dit slechts 35 procent.
  3. Betekenisvol werk: Medewerkers moeten in hun werk hun expertise en talent kwijt kunnen. Zonder werk van betekenis is een positieve employee experience niet mogelijk.  
  4. Feedback en erkenning: Feedback en erkenning zijn cruciaal voor het ervaren van een positief gevoel op het werk. 80 procent van de medewerkers die regelmatig feedback en erkenning krijgen ervaart een positieve employee experience. Bij medewerkers die dit niet krijgen is dat slechts 40 procent.
  5. Autonomie en meedoen bij besluitvorming:  Ook autonomie en zeggenschap zijn cruciaal voor een positieve employee experience.
  6. Werkprivébalans: Medewerkers die te druk zijn en onder spanning staan, ervaren geen positieve employee experience. Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen opladen en hun privéleven goed kunnen combineren met hun werk.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Werken aan een positieve employee experience

Om aan een positieve employee experience te werken kun je een aantal stappen zetten:

  • Stel vast welke ervaringen belangrijk zijn voor je medewerkers. De organisatiecultuur, het gevoel om ergens bij te horen? Heldere doelstellingen? Voldoening uit het werk? Een integere bijdrage aan de maatschappij? Ervaringen over deze onderwerpen drukken hun stempel op de totale beleving.
  • Inventariseer hoe het ervoor staat met deze onderwerpen. Zijn medewerkers hier overwegend positief over, of niet? Waar ligt dat dan aan? Welke zaken liggen binnen je bereik om aan te pakken?
  • Betrek je medewerkers bij het nadenken over verbeterpunten. Naast dat het een actievere houding van je medewerkers stimuleert, levert het ook een schat aan informatie op.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een medewerkersonderzoek kan helpen om jullie employee experience in kaart te brengen. Samen verbeteren is de filosofie achter elk onderzoek. De verantwoordelijkheid hiervoor is een gedeelde; zowel de teams als de organisatietop zijn verantwoordelijk voor een positieve employee experience. Zo maak je samen je hele organisatie succesvoller.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen