Hoogheemraadschap Delfland

Danny Paulich

Eind 2014 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een Intern klanttevredenheidsonderzoek (IKTO) uit laten voeren door InternetSpiegel. Dit onderzoek laat zien hoe de medewerkers de interne dienstverlening ervaren. André Verbeek (arbeids- en organisatiedeskundige van Delfland) zegt hierover: “Wij wilden graag de thermometer erin steken om te zien hoe de interne dienstverlening functioneert. Deze nulmeting geeft ons de nodige handvatten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.”

Hoogheemraadschap van Delfland gaat aan de slag met de interne dienstverlening na reorganisatie

Maatwerk

In 2013 onderging het Hoogheemraadschap van Delfland een grote reorganisatie. Anderhalf jaar later wilde de organisatie graag zien wat er goed gaat én wat er beter kan. Hoe denkt met bijvoorbeeld over de ICT-afdeling? Is men tevreden over de werkplekken? En hoe is het gesteld met de klantgerichtheid van de P&O-afdeling? Het IKTO is een perfect instrument om dit na een reorganisatie in kaart te brengen. André: “Het IKTO is maatwerk. Samen met InternetSpiegel hebben wij gekeken wat we precies uit wilden vragen in het onderzoek. De medewerkers geven alleen hun mening over zaken waar ze écht iets over willen zeggen.”

Het IKTO zorgt voor een verdiepingsslag

Daarnaast heeft Delfland de ‘harde’ en cijfermatige kant van de organisatie onder de loep genomen met het instrument Venster voor Bedrijfsvoering. André: “Vensters biedt tevens de mogelijkheid om de kwaliteit van de interne dienstverlening op hoofdlijnen uit te vragen onder de medewerkers. Wij wilden op dit gebied echter een verdiepingsslag maken. Daarom hebben we geen gebruik gemaakt van deze optie van Vensters, maar gekozen voor het IKTO van InternetSpiegel.” 

Lees hier de rest van het verhaal van Delfland.