HR en het onderwijs: De ideale school in 2020

Lieke Galema

Onlangs namen wij deel aan het congres HR en het Onderwijs. Een dag voor de HR professional werkzaam in het PO, VO, MBO en HBO/WO. Wij gaven een workshop over ‘professionele verantwoordelijkheid’. Hierbij een reflectie van deze workshop, met bijzondere dromen over het onderwijs in de toekomst.

HR en het onderwijs: De ideale school in 2020

Wat is professionele verantwoordelijkheid?

Professionele verantwoordelijkheid is een houding waarin je als individu, team en als organisatie verantwoordelijkheid neemt voor het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Het doel is om kwaliteit na te streven door samenwerking, kennisdeling en om ontwikkeling te stimuleren.

Bijna klaar voor verandering

Door kennis te delen die wij met Effectory hebben vanuit onze onderzoeken, kwam er al snel een gesprek op gang. Veel workshopdeelnemers zijn binnen hun school al met professionele verantwoordelijkheid bezig. Ieder op een eigen manier. De rode lijn is dat veel scholen aan de vooravond van een verandering staan waardoor er een professionalisteitsslag kan worden gemaakt. De vraag die meerdere keren werd gesteld was: Hoe doe je dit? Hoe zet je deze verandering in gang?

Hoe ziet jouw school eruit in 2020?

In de workshop hebben we een mooi begin gemaakt om antwoord te geven op deze vraag. Gevoel en beeld zeggen meer dan 100.000 woorden. Daarom hebben we met elkaar een visualisatie gedaan hoe ieders ideale toekomst eruit moet zien. Uit de vragen: “Hoe ziet jouw school eruit in 2020? Hoe ziet jouw rol als HR professional er uit in de toekomst? Wat is de verandering die plaats heeft gevonden en waar ben je het meest trots op?” kwamen heel waardevolle ideeen om op voort te borduren. 

Visualisaties

Wat voelden en zagen de deelnemers tijdens hun visualisatie? Hier een opsomming van hun dromen:

  • Een open, lichte school die toegankelijk is voor docent, student en het werkveld.
  • Er bestaan geen klaslokalen meer, waardoor er op een veel flexibelere manier kennis wordt overgedragen.
  • HR is zichtbaar in de organisatie en ondersteunt de professionals (docenten) in het werk wat ze doen. Dit is helemaal gericht op de kerntaak en daarmee op de bevlogenheid van de docent: lesgeven.
  • Er wordt aandacht gegeven aan wat goed gaat, zodat het positieve in de organisatie, in het team en in het individu kan groeien.
  • Tot slot: Successen worden uitgebreid gevierd.

Ik hoop dat we zaadjes hebben geplant waarop verandering plaats kan vinden. De energie en de creativiteit was sterk aanwezig, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Ik wens alle HR professionals veel succes in deze spannende tijd!

Kan ik met jou meedenken over jouw school in 2020? Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact met mij op: tel. 020 30 50 102.