Innoveren: Zet de mens centraal!

Guido Heezen

Innovatie is voor veel organisaties een belangrijke manier om hun concurrentiekracht te vergroten. Van oudsher wordt hierbij in de eerste plaats aan technologische vernieuwingen gedacht. Steeds meer staat echter de mens centraal in het innovatieproces: Sociale innovatie. Hoe staat het anno 2011 met de sociale innovatie bij organisaties in Nederland?

Aandacht voor innoveren

Medewerkers betrekken bij de bedrijfsvoering is een actueel thema. Betere werkvormen en processen, meer tevreden klanten en betere prestaties worden geboren door gebruik te maken van de ideeën die binnen organisaties leven. Maar in hoeverre is sociale innovatie daadwerkelijk aan de orde bij uw organisatie? In het algemeen is innoveren in Nederland bezig aan een neerwaartse trend. De Erasmus Universiteit onderzocht 11.000 bedrijven en concludeerde dat de aandacht voor innovatie op het laagste punt staat in vijf jaar tijd.

Onderzoek: Sociale innovatie loont

Henk W. Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is overtuigd van de kracht van innoverende bedrijven. Bovendien bepleit Volberda een hoge plek voor sociale innovatie op de agenda van organisaties. “Succesvol innoveren is voor slechts 25 procent afhankelijk van technologische innovatie. Blijft het hierbij, dan zullen veel innovaties stranden doordat het management het niet ziet zitten, de organisatie niet goed is ingericht of de arbeid niet goed georganiseerd is.”

Technologische ontwikkelingen, vernieuwing op ICT-gebied, nieuwe producten en services invoeren, het werkt alleen als het gedragen wordt door de mensen binnen de organisatie. Volberda is duidelijk: “Sociale innovatie, oftewel slimmer werken, flexibeler organiseren, dynamisch managen en investeren in talent, bepaalt voor 75 procent het succes van innoveren.” Met de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor, een initiatief van Volberda, wordt reeds vijf jaar de vinger aan de pols van innoverend Nederland gehouden. “De cijfers laten er geen twijfel over bestaan. Organisaties die óók sociaal innoveren hebben een hogere omzet én een hogere groei in verkopen. Als kers op de taart is de klanttevredenheid significant hoger dan bij organisaties die niet sociaal innoveren.”

Bied de crisis het hoofd

De crisis zorgt ervoor dat er eerder in personeel zal worden gesneden, talent niet wordt benut en technologische innovaties op een laag pitje staan. Het alternatief is om juist in de kracht van de organisatie te investeren en een voorsprong op de concurrentie te verkrijgen. De prestaties na de crisis zijn beter. Omzet, productiviteit en klanttevredenheid profiteren. Bovendien zijn ook werknemers blij met sociale innovatie: Plezier in het werk, betrokkenheid bij de werkgever en engagement profiteren van een organisatie die luistert naar haar werknemers en hen betrekt bij de bedrijfsvoering.