Inzicht in tevredenheid over outsourcingspartners

Het intern klantenonderzoek geeft u niet alleen inzicht in uw eigen interne diensten. Het onderzoek brengt ook de prestaties van uw outsourcingpartners in kaart.

Wilt u de kwaliteit van uw ingehuurde diensten meten? Het intern klantenonderzoek brengt de kwaliteit van uw geoutsourcte diensten in kaart. Effectory levert een gewaarmerkt rapport af: de resultaten gebruikt u voor de beoordeling van de leverancier van de ingehuurde diesnten. U kunt zo de tevredenheid over uw outsourcingpartners meten en desgewenst prestatiecontracten sluiten.

Met het intern klantenonderzoek van Effectory heeft u een instrument in handen dat u cruciale management informatie verschaft.

Wel of niet outsourcen?

De afweging tussen outsourcing en het handhaven van interne facilitaire diensten wordt steeds meer op rationele gronden gemaakt. Naast de prijs wil men daarbij ook de kwaliteit van de dienstverlening in ogenschouw nemen. In veel gevallen vormt de interne klanttevredenheid daarvoor een goede graadmeter. Om deze reden zien we de klanttevredenheid ook steeds vaker opduiken in Service Level Agreements.