Facilitaire dienst

Interne dienstverlening is verbouwen met de winkel open! Drie kansen voor stafdiensten

Voor stafdiensten is meer met minder doen een enorme uitdaging, maar er zijn ook kansen verbonden aan deze tendens. In deze blog worden drie kansen beschreven.

Tineke Druijf

Waarom de ‘kaasschaafmethode’ binnen het facilitaire werkveld niet meer werkt

Hoe ga je als facilitaire afdeling om met besparingsacties terwijl er tevens meer toegevoegde waarde en een hogere kwaliteit van dienstverlening wordt verwacht?

Lea Visser

De “eeuwige” spagaat van interne dienstverlening

De spagaat van Interne diensten: Men verwacht dat zij de dienstverlening zo efficiënt mogelijk inrichten én afstemmen op de behoeften van de interne klanten.

Tineke Druijf

Shared Service Centrum: Van Oud naar Nieuw

Bundelen van de interne dienstverlening in Shared Service Centra (SSC) is voor veel organisaties een stap naar efficiëntie, kostenbesparing en krachtbundeling.

Interne dienstverlening verbeteren: Kies uw doelen zorgvuldig

Er heerst een grote misvatting over het verbeteren van interne dienstverlening. Veel organisaties werken hard aan verbetering met wisselend resultaat. Zij...

Don Griffioen

Uitstekend verloop van interne projecten

Uw organisatie is in staat goed te presteren als de interne organisatie op orde is. Gebruik het intern klantenonderzoek voor projectevaluatie.

De prestaties van de facilitaire dienst in kaart

Breng de prestaties van de facilitaire dienst in kaart en ontdek hoe tevreden de interne klanten zijn!

Effectory

Hoe klantgericht is uw interne organisatie?

De stafafdelingen zijn het hart van uw organisatie. Zij zorgen ervoor dat individuele medewerkers prettig kunnen werken.

Intern samenwerkingsonderzoek – Een voorbeeld

Het optimaliseren van de efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid van uw organisatie.

Inzicht in tevredenheid over outsourcingspartners

Het intern klantenonderzoek geeft u niet alleen inzicht in uw eigen interne diensten. Het onderzoek brengt ook de prestaties van uw outsourcingpartners in kaart