De prestaties van de facilitaire dienst in kaart

Effectory

Hoe wordt de toegevoegde waarde van de facilitaire dienst ervaren? Effectory biedt u een gratis checklist voor het opzetten van een succesvol intern klantenonderzoek. Breng de prestaties van de facilitaire dienst in kaart en ontdek hoe tevreden de interne klanten zijn!

Interne dienstverlening verbeteren? Kies de doelen zorgvuldig

De facilitaire dienst speelt een belangrijke rol in het succes van een organisatie. Zij faciliteren namelijk niet alleen de primaire organisatie, maar zorgen steeds vaker dat de primaire organisatie haar werkzaamheden daadwerkelijk beter kan uitvoeren. De facilitaire dienst zorgt er mede voor dat medewerkers effectief en efficiënt kunnen werken.

Het toetsen van de kwaliteit van de facilitaire dienst

U bepaalt welkeonderliggende afdelingen in het onderzoek worden betrokken:

  • Focus op de gehele facilitaire dienst
    U kunt de focus leggen op de gehele facilitaire dienst. U betrekt dan alle onderliggende afdelingen in het onderzoek. Zo krijgt u een totaalinzicht in de facilitaire dienst én inzicht per bedrijfsonderdeel, bijvoorbeeld het presteren van de catering, de schoonmaakdienst, de receptie en de beveiliging.
  • Focus op een specifiek bedrijfsonderdeel
    Als u echt wilt inzoomen, kunt u het onderzoek inzetten om de prestaties van een specifiek bedrijfsonderdeel te toetsen. Dan brengt Effectory bijvoorbeeld het presteren van de catering voor u in kaart. Bovendien is het mogelijk om de prestaties van geoutsourcte diensten te onderzoeken. Zo krijgt u sturingsinformatie voor SLA’s.
  • Focus op de gehele interne organisatie
    U kunt ook het intern klantenonderzoek breder trekken en inzetten om het presteren van alle stafafdelingen van uw organisatie te onderzoeken. Afdelingen als ICT, Facility en HRM zorgen ervoor dat uw organisatie slagvaardig kan opereren. Met dit type onderzoek brengt u de prestaties van uw gehele interne organisatie in kaart.

Hoe klantgericht is de facilitaire dienst?

Met de resultaten van het intern klantenonderzoek werkt u aan een klantgerichte interne organisatie.