Facility manager belangrijke schakel in Het Nieuwe Werken

Annette Capelle

De invoering van ‘het Nieuwe Werken’ leeft bij veel organisaties. Niet alleen de vakbladen staan er vol mee, ook NRC Next besteedt de maand september aandacht aan dit onderwerp. In de meeste artikelen wordt Het Nieuwe Werken bekeken vanuit het perspectief van de medewerkers of vanuit het perspectief van de leidinggevenden. In dit artikel gaan we dieper in op de veranderingen voor het facility management. Hoe houdt de facility manager grip op de kwaliteit van werken en de toegevoegde waarde van de facilitaire afdeling?

Facility manager belangrijke schakel in het Nieuwe Werken

Verandering van de facilitaire organisatie

Wat voor invloed heeft het Nieuwe Werken op de facilitaire organisatie? Twynstra Gudde heeft diepteonderzoek verricht bij een groot aantal organisaties die het Nieuwe Werken invoeren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de effecten van het Nieuwe Werken op het facilitair management zich met name uiten in de verandering van de facilitaire organisatie, de verandering van de kantoorhuisvesting en in kostenreductie. De facilitaire organisatie verandert dus, maar hoe?

Shared Service Centrum: Van Oud naar Nieuw

De facilitaire organisatie heeft een centrale rol in het Nieuwe Werken

Jurgen van der Meer en Arne van ‘t Spijker van Twynstra en Gudde vertelt in Facility Management Magazine 182: “De facilitaire organisatie heeft een centrale rol in het Nieuwe Werken. Het facilitair management bewaakt en ondersteunt het Nieuwe Werken en moet de organisatie, producten en dienstenverlening op de ambities van het Nieuwe Werken inrichten. In het Nieuwe Werken kan de facilitaire organisatie niet meer denken in het aanbieden van de standaard facilitaire producten en diensten, zoals de inrichting van vaste werkplekken, maar moet zij denken in de ondersteuning van activiteiten, zoals het vervangen van de kantooromgeving door de onderweg omgeving, thuisomgeving en virtuele omgeving.

“Het facilitair management bewaakt en ondersteunt het Nieuwe Werken”

De facilitaire organisatie verandert hiermee van een aanbieder van klassieke facilitaire producten en diensten naar een ‘facilitator van activiteiten’ die cruciaal zijn voor het Nieuwe Werken. Meer dan ooit zal de toegevoegde waarde van de facilitaire dienst in relatie worden gebracht met de kwaliteit van werken. Bij de transitie van het kantoor naar een plek waar men elkaar ontmoet, kennis uitwisselt en samenwerkt, worden nieuwe activiteiten belangrijk. Deze nieuwe activiteiten, die de facilitaire organisatie moet ondersteunen, betreffen:

  • ontmoeten
  • kennis en informatie delen
  • mobiliteit
  • gastvrijheid
  • projectmatig werken

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Wordt de gewenste kwaliteit van werken behaald?

Voor facility managers is het van belang de toegevoegde waarde van de facilitaire organisatie scherp in kaart te krijgen. Wordt de gewenste kwaliteit van werken behaald? Waar gaat het goed en wat kan er beter? Antwoorden op deze vragen krijgt u door regelmatig de medewerkers (interne klanten) om feedback te vragen over de kwaliteit van werken.

Een intern klantenonderzoek zorgt voor het gewenste inzicht. Het onderzoek stelt de interne klanten in staat om op frequente basis de interne organisatie van feedback te voorzien. Facilitaire afdelingen die vervolgens met de resultaten van dit onderzoek aan de slag gaan, verbeteren continu de kwaliteit van werken. Doordat de medewerkers van de interne diensten groeien in klantgerichtheid, kunnen de overige medewerkers prettiger werken. Dit zorgt voor een organisatiebrede verbetering van de prestaties.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen