Het geheim van synergie? Wat je doet maakt weinig uit...

Effectory

Synergie. Steeds vaker duikt het begrip op in de managementliteratuur. Het woord wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen of afdelingen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Synergie is daarom essentieel om uw organisatie naar een hoger plan te trekken.

Het geheim van synergie? Wat je doet maakt weinig uit…

Vorige maand, tijdens het door Effectory georganiseerde evenement ‘Beste Werkgevers van Nederland‘ werd het door de prijswinnaars maar weer eens bevestigd: wil een bedrijf goed presteren bij klanten én medewerkers, dan is de interne samenwerking de sleutel tot succes. Maar wat zijn de geheimen om synergie in uw organisatie te creëeren? En hoe maakt u deze synergie vervolgens structureel inzichtelijk? Maarten Fijnaut, specialist in intern klantenonderzoek bij Effectory, stelt: “Het maakt weinig uit wat je doet, cruciaal is echter hoe je dit doet!”

Interne dienstverlening als basis voor goed werkgeverschap

Creëer impact met People Analytics

Koppel de feedback van medewerkers aan je organisatieresultaat

Download

Wat bepaalt de synergie in uw organisatie?

Een belangrijke stap in klantgerichtheid naar externe klanten toe, is de klantgerichtheid van de interne organisatie. Een goedlopende interne dienstverlening zal de prestatie van uw organisatie direct verbeteren. De kwaliteit van de dienstverlening die de afdelingen aan elkaar leveren, wordt doorgaans bepaald door het maken van ‘harde’ afspraken. Het gaat hier om SLA’s en andere prestatienormen die zich vrij eenvoudig laten meten.

Uit de Nationale Tevredenheidsindex van Effectory blijkt echter dat de tevredenheid over de interne samenwerking met name afhangt van de ‘zachte’ vaardigheden van de dienstverleners. De vragen die het meest van invloed zijn op (on)tevredenheid over een afdeling zijn de vragen over de medewerkers. De keren dat er juist een uitzondering op deze regel was, ontdekte Effectory dat de ‘harde’ vraag (over een afspraak of prestatie) juist weer direct werd beïnvloed door vragen over medewerkers. Het geheim van synergie in een organisatie ligt dan ook in de manier waarop medewerkers het werk doen, het ‘hoe’. Het oplossen van problemen, de wijze van communiceren en het meedenken met de (interne) klant komen het meest terug als bepalers van die tevredenheid.

“Het maakt weinig uit wat je doet, cruciaal is echter hoe je dit doet!”

Wat levert interne synergie uw organisatie op?

Alleen een goed product of goede dienst is absoluut geen garantie voor succes. In de praktijk hebben de meest succesvolle organisaties de focus liggen op de synergie tussen hun interne afdelingen. Het gevolg is dat de interne dienstverlening effectiever en efficiënter is.

De organisatiedoelstellingen worden behaald doordat medewerkers ervaren dat ze ruimte hebben om zelf hun werkzaamheden op de juiste manier in te richten en maken het werk voor elkaar zo leuker én gemakkelijker. Het mooie is dat bovenstaande punten de organisatie uiteindelijk vooral financieel voordeel oplevert, terwijl het een overheersende gedachte is dat het stroomlijnen van de interne organisatie juist geld kost.

Vaak steken organisaties die het intern op orde hebben met kop en schouders boven de concurrentie uit. Dit zijn niet zozeer organisaties waar de processen optimaal geregeld zijn, maar juist die waar de medewerkers het verschil kunnen maken. Het blijkt dus de moeite waard om naast aandacht te besteden aan de interne processen met name medewerkers ruimte én verantwoordelijkheid te geven en zo te profiteren van synergie binnen uw organisatie.

Interne samenwerking belangrijke sleutel voor verbeteren van organisaties

Hoe maakt u synergie structureel inzichtelijk?

Voor een soepele interne samenwerking is het belangrijk om regelmatig aan de interne klant feedback te vragen over de gemaakte afspraken, maar zeker ook over de medewerkers die de diensten leveren. Onderzoek of afspraken worden nageleefd en ook of de juiste afspraken gemaakt zijn? U maakt de synergie in uw organisatie structureel inzichtelijk door minstens eens per jaar de prestaties van de interne diensten te achterhalen. Eigenlijk was dit al eeuwen geleden bekend en riep Aristoteles al: “Quality is not an act, it is a habit.”

Wilt u geholpen worden bij het inzichtelijk maken van synergie?

Vraag dan nu meer informatie aan over oplossingen van Effectory. Lees meer over de opzet van een dergelijk onderzoek, ook als het uw plan is om dit zelf uit te voeren.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen