Interne dienstverlening als basis voor goed werkgeverschap

De prestaties en het succes van uw organisatie zijn het resultaat van de wisselwerking tussen uw organisatie en uw medewerkers. Uw medewerkers maken het verschil voor uw organisatie en ú kunt het verschil maken voor uw medewerkers! Hoe dan? Door het creëren van de juiste randvoorwaarden, waardoor uw medewerkers in staat worden gesteld om maximaal te presteren. Randvoorwaarde nummer één voor goed werkgeverschap is het leveren van een optimale interne dienstverlening.

De effectiviteit van uw interne organisatie is bepalend voor uw organisatiesucces

Om als organisatie optimaal te kunnen presteren, is het cruciaal dat uw interne organisatie op orde is. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat uw medewerkers optimaal ondersteund worden door de stafafdelingen van hun eigen organisatie, zoals ICT, P&O en Facility. Stafafdelingen worden steeds belangrijker. Het is aan hen om de medewerkers van de primaire organisatie optimaal te ondersteunen. Van deze medewerkers wordt immers, in deze economisch uitdagende tijden, verwacht dat ze meer doen in minder tijd. Richt uw organisatie zo in dat de primaire organisatie zich bezig houdt met de kerntaken en geen tijd verliest aan ondersteunende werkzaamheden. Een sterke en professionele interne organisatie zorgt er bovendien voor dat uw medewerkers met plezier werken.

Kwaliteit van stafafdelingen

“Een sterke en professionele interne organisatie zorgt er voor dat uw medewerkers met plezier werken”

Wie goed doet, goed ontmoet?

Het leveren van prestaties is naast organisatieafhankelijk, zeker ook medewerker afhankelijk. Naast het feit dat uw organisatie de juiste voorwaarden dient te scheppen voor een optimale werkbeleving, zullen uw medewerkers de wil moeten hebben om adequaat te werken. Juist de balans tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap is een voorwaarde voor organisatiesucces. Bij onze meest succesvolle klanten zien we een kettingreactie ontstaan tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Deze organisaties hebben hun interne dienstverlening op orde, waardoor medewerkers in staat worden gesteld om lekker te kunnen werken. Dit heeft een positieve invloed op de effectiviteit, efficiëntie en productiviteit van de medewerkers en vertaalt zich uiteindelijk door naar externe klanten.

Interne dienstverlening verbeteren: Kies uw doelen zorgvuldig

Zet uw interne organisatie op scherp!

Om uw prestaties te verhogen doet u er dus goed aan uw interne dienstverlening te optimaliseren. Het intern klantenonderzoek is een instrument waarmee u uw interne dienstverlening als geheel inzichtelijk maakt. U ziet op welke wijze de interne diensten bijdragen aan de doelen van uw organisatie. Door glashelder in kaart te brengen welke feedback medewerkers geven aan de stafafdelingen waar ze dagelijks mee te maken hebben, bent u in staat beter in te spelen op hun wensen en verwachtingen. Hierdoor verbeteren niet alleen de prestaties van de stafafdelingen, maar van de hele organisatie!