9 trends die in 2023 impact zullen hebben op HR en het bedrijfsleven

Arjen Swank

Na corona heeft het grootste gedeelte van de wereld zich in 2022 aangepast aan het ‘nieuwe normaal’. Voor veel mensen is het dagelijkse leven weer zoals vóór de pandemie. Toch is er op bepaalde vlakken veel veranderd, vooral op het gebied van werk.

9 trends die in 2023 impact zullen hebben op HR en het bedrijfsleven

Zo zijn veel bedrijven overgestapt op een hybride werkomgeving, is de dynamiek tussen organisaties en medewerkers veranderd in het voordeel van de medewerker en is er meer aandacht voor het welzijn, de training en ontwikkeling van medewerkers. In dit artikel bespreken we de negen trends waar HR en bedrijven mee te maken krijgen in 2023. 

Trend 1: HR wordt nu betrokken bij strategische beslissingen  

Waar de HR-afdeling vroeger een team was dat zich bezighield met de zaken waar het bestuur zich niet om bekommerde, richt de afdeling zich sinds enkele jaren steeds meer op strategische zaken. Door de HR-boeken die we hebben gelezen en uit de gesprekken met onze klanten weten we dat de HR-afdeling tegenwoordig veel datagestuurder te werk gaat en dat er steeds vaker een CHRO in het bestuur zit. 

En ook al is dit proces al langere tijd gaande, is het nog steeds een belangrijke trend waar je rekening mee moet houden in 2023. Het duurt nog even voordat alle organisaties hun HR-team op deze manier inzetten en voordat de HR-afdeling over alle tools en vaardigheden beschikt om grote successen te boeken voor de organisatie.  

We hebben HR-professionals in Duitsland gevraagd wat de belangrijkste externe factor was voor verandering op hun afdeling en 40% gaf als antwoord dat de HR-afdeling betrokken werd bij de strategische besluitvormingsprocessen. Daarnaast gaf 32% van de respondenten aan sterk beïnvloed te worden door de organisatiebrede ambitie om de employee experience te verbeteren.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Trend 2:  Professionele groei en ontwikkeling is een HR-prioriteit 

Steeds meer sectoren stappen over op digitale, hybride werkomgevingen, waardoor veel medewerkers nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen en mogelijkheden nodig hebben om hun carrière te ontplooien. In onze enquête onder HR-professionals in Duitsland geeft 72% aan dat professionele groei en ontwikkeling enorm belangrijk zijn voor hun organisatie om in 2023 succesvol te zijn. 

Om ervoor te zorgen dat het personeel productief en bevlogen blijft op het werk, moeten organisaties voldoende training en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan hun medewerkers. Eén van de belangrijkste redenen dat mensen ontslag nemen, is een gebrek aan trainingsmogelijkheden. Uit het onderzoek van onze Employee Experience Review blijkt dat 21% van de medewerkers in Afrika, 15% van de medewerkers in Zuid-Amerika en 13% van de medewerkers in Europa ontslag nemen vanwege een gebrek aan trainingsmogelijkheden. 

Trend 3: Er zitten veel mensgerichte operationele veranderingen in de pijplijn 

In 2022 ging het vaak over de grote uittocht, de strijd om talent en ‘quiet quitting’, met als centraal thema dat werkgevers anders moesten gaan nadenken over hoe ze omgaan met hun medewerkers. De kern van het verhaal is dat we meer mensgerichte organisaties nodig hebben. 

Dit gebeurt in een periode waarin de (zakelijke) wereld voor grote algemene onzekerheid en veranderingen staat. In 2023 zal de HR-afdeling veel tijd kwijt zijn aan mensgerichte organisatorische wijzigingen, zoals de onboarding van nieuwe medewerkers, het opzetten van trainings- en ontwikkelingsprogramma’s en het aanpassen van functies en verantwoordelijkheden. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet de HR-afdeling een goed beeld hebben van wat de medewerkers denken en voelen. 

De ultieme HR-gids voor medewerkersonderzoeken

Ontdek de sleutel tot succesvol medewerkersonderzoek! Ontvang inzichten, tips en advies om eenvoudig een MTO op te zetten.

Download

Trend 4: De HR-afdeling wil inzicht in de bevlogenheid van medewerkers  

We hebben het al tientallen jaren over bevlogenheid, maar dat wil niet zeggen dat dit aspect niet meer relevant is in 2023. Bij Effectory hebben we onlangs onze definitie van bevlogenheid verfijnd. Op basis van ons onderzoek kunnen we de bevlogenheid van medewerkers omschrijven als “de mate waarin medewerkers inspiratie en energie putten uit hun werk en een positieve band ervaren met hun werkomgeving”. 

We weten dat een hoge mate van bevlogenheid onder medewerkers veel voordelen met zich meebrengt voor het bedrijf. Organisaties met een hoge mate van bevlogenheid onder medewerkers zien ook: 

 • 35% meer werktevredenheid 
 • 29% meer klantgerichtheid 
 • 35% meer personeelsbehoud 

Dit sluit aan bij de voortdurende focus op het verzamelen van people analytics. Voor 60% van de HR-professionals in Duitsland is het krijgen van inzicht in wat medewerkers denken en voelen de grootste uitdaging voor 2023.  

Zoals Wanda Stoteler van Kramp zegt: “De beste manier om erachter te komen wat medewerkers denken, is door ze het op de man af te vragen. Maar ook surveys, die gemakkelijk te houden zijn, schaalbaar zijn en gegevens opleveren, zijn onontbeerlijk voor de HR-afdeling. Dat is nou precies waar de kracht van het complete feedbackplatform van Effectory ligt voor HR-afdelingen en organisaties.” 

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Trend 5: Het belang van ESG blijft toenemen 

Het acroniem ESG staat voor Environmental, Social, and Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en helpt bedrijven om na te denken over hun impact op de wereld. Volgens Gartner is 2022 “de eerste keer dat de categorie [milieukwesties] in de top 10 [van prioriteiten voor CEO’s] staat, wat een zeer significante stijging in de interesse aantoont.” 

Over dit onderwerp staat in het Own your impact-rapport van IBM het volgende: “Als duurzaamheid een integraal onderdeel is van de bedrijfsstrategie van een organisatie, is duurzame transformatie mogelijk. Op dat moment is duurzaamheid niet slechts een initiatief, maar een kernwaarde van het bedrijf. Leiders die volop inzetten op een duurzame transformatie zien kansen om belangrijke aspecten van de onderneming opnieuw vorm te geven. Zij zien duurzaamheid als aanjager om nieuwe bedrijfsmodellen op te zetten met het oog op de behoeften van de maatschappij.”  

Het maatschappelijke element van dit acroniem kan niet worden genegeerd. Het is niet alleen belangrijk dat we goed voor elkaar zijn, maar ook dat we rekening houden met onze impact op het milieu. Om ervoor te zorgen dat organisaties duurzamer te werk gaan, is het van essentieel belang dat feedback van medewerkers ter harte wordt genomen en dat ze worden betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden en langetermijnprojecten. 

Trend 6: Aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers  

Als een organisatie meer vacatures heeft dan dat er sollicitanten zijn, is des te belangrijker dat ze hun huidige personeel behouden. Een hoog personeelsverloop leidt tot het regelmatig moeten werven van nieuwe medewerkers, en dat kost veel geld. Het kost een gemiddelde werkgever in de VS 4000 dollar en 24 dagen om een nieuwe medewerker aan te nemen. Daarnaast komt nog het verlies aan productiviteit en expertise wanneer een ervaren medewerker vertrekt. 

Er zijn twee grote vraagstukken wat betreft het aantrekken en behouden van medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat mensen bij de organisatie willen blijven werken? Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk goed kunnen presteren? Volgens onze eigen Employee Experience Review zijn dit de vijf meest voorkomende redenen waarom een medewerker ontslag neemt: 

 • De werksfeer binnen een organisatie 
 • Trainingsmogelijkheden 
 • Zelfstandig werken 
 • Leiderschap 
 • Aanvaardbare werkdruk 

Datzelfde onderzoek toont ook aan dat een goede onboardingsprocedure de bevlogenheid van medewerkers kan versterken.  

Trend 7: Economische recessie 

Het is een sombere prognose, maar het ziet ernaar uit dat we in 2023 te maken krijgen met een wereldwijde recessie. Verstoringen in de toeleveringsketen van levensmiddelen, goederen en energie in combinatie met de dalende koopkracht, stijgende inflatie en hogere rentepercentages leiden tot de ideale omstandigheden voor een economische recessie. 

De meeste bedrijven zullen vooral moeten zien om te gaan met de stijgende inflatie en dalende koopkracht, aangezien deze factoren de meeste invloed hebben op de bedrijfsresultaten en daarmee ook op de medewerkers en de HR-afdeling.  

In een onderzoek door IPSOS Mori uit 2009 over de impact van de economische recessie op de HR-afdeling verwachtte 82% van de respondenten dat de economische omstandigheden zouden leiden tot veranderingen in hun HR-strategieën. “Daarvan gaf drie op de vijf (58%) aan dat deze veranderingen waarschijnlijk voor de lange en niet de korte termijn zouden zijn.” De toekomst is onzeker, maar we kunnen wel parallellen trekken tussen 2023-2024 en 2008-2009. En als de toekomst enigszins lijkt op het verleden, kunnen we dus nog meer veranderingen verwachten. 

Bestrijd de risico’s voor succesvolle digitalisering

Ontdek wereldwijde inzichten in het bestrijden van risico’s voor succesvolle digitalisering.

Download

Trend 8: Het werken van de toekomst en hybride werken 

Een van de grootste veranderingen die covid teweeg heeft gebracht – en die waarschijnlijk blijft plakken – is de overstap naar het hybride werkmodel. Dit gaat hand in hand met ‘het werken van de toekomst’, een ietwat vage term die betrekking heeft op de verschillende operationele wijzigingen zoals digitalisering die niet alleen gepaard gaan met nieuwe uitdagingen, maar ook kansen bieden om de productiviteit te verbeteren en de innovatie te stimuleren. 

Over het hybride werkmodel stellen organisaties zichzelf vaak de volgende vragen:  

 • Hoe moeten we ons kantoor inrichten en hoe zorgen we voor een positieve bedrijfscultuur?
 • Hoe kunnen we in de toekomst effectief samenwerken en communiceren?
 • Hoe houden we rekening met de behoeften van de verschillende generaties en individuen die bij onze organisatie werken?

Zelfs nu ons een economische recessie of ten minste een periode van economische onzekerheid te wachten staat, is het enorm belangrijk dat het welzijn van de mensen centraal staat. Want zonder tevreden medewerkers zullen organisaties al snel het onderspit delven, en het kunnen aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers hangt sterk af van de organisatiecultuur. 

Trend 9: Leiders en managers moeten effectiever worden 

In het rapport Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023 zegt Gartner dat het voorbereiden van leiders op het werken van de toekomst de hoogste prioriteit heeft.  

Volgens Gartner moet het management hiervoor een ‘mensgerichtere’ aanpak hanteren. Leiders moeten een werkomgeving creëren waarin medewerkers ‘zichzelf veilig kunnen uitdrukken op het werk’, rekening houden met de ‘levensbehoeften’ van de medewerkers en niet alleen de werkbehoeften, en zorgen voor ‘persoonlijke, flexibele workflows’. 

En dat leiders meer mensgericht moeten zijn, daar is Effectory het natuurlijk mee eens. Met ons feedbackplatform zorgen we ervoor dat de stem van de medewerkers gehoord wordt en krijgt de HR-afdeling toegang tot people analytics om de resultaten van de organisatie te verbeteren. 

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen