Kwaliteit van stafafdelingen

Effectory

Het intern klantenonderzoek van Effectory stelt uw medewerkers in staat feedback te geven over afdelingen waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben. U ontvangt heldere informatie met betrekking tot wat goed gaat, maar ook over zaken die vragen om verbetering.

Op basis van de verkregen resultaten kunnen afdelingen van elkaar leren en met elkaar in gesprek gaan. Het kan gaan om producten, interne samenwerking of interne dienstverlening. Door ervoor te zorgen dat alle organisatieonderdelen optimaal met elkaar samenwerken, wordt de schakelsnelheid van uw organisatie vergroot, waardoor uw organisatie daadwerkelijk haar prestaties kan verbeteren.

Het intern klantenonderzoek van Effectory kan op verschillende niveaus worden ingezet:

  • Focus op één (staf)afdeling: Onderzoek waarin één (staf)afdeling wordt bevraagd, denk bijvoorbeeld aan de catering.
  • Focus op één overkoepelende (staf)afdeling: Onderzoek waarin één overkoepelende (staf)afdeling bevraagd wordt, denk bijvoorbeeld aan de facilitaire dienst. Onder deze interne dienst vallen dan andere diensten zoals catering, receptie en beveiliging.
  • Focus op alle interne diensten: Onderzoek waarin alle (staf)afdelingen van een organisatie bevraagd worden.
  • Focus op outsourcing partners: Onderzoek waarin een geoutsourcete dienst wordt bevraagd. Hierbij wordt de kwaliteit van ingehuurde diensten gemeten. In dat geval levert Effectory een gewaarmerkt rapport af waarvan de uitkomsten worden gebruikt voor de beoordeling van de leverancier van de ingehuurde diensten. Organisaties kunnen zo de tevredenheid over hun outsourcings-partners meten, en desgewenst prestatiecontracten sluiten.

Met de resultaten van het intern klantenonderzoek werkt u aan een klantgerichte interne organisatie. Maar hoe gaat het intern klantenonderzoek in zijn werk?