Is de overhead van uw instelling op gewicht?

Bezuinigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gaan vaak gepaard met snijden in overhead. Anders gezegd: het efficiënter inrichten van de interne organisatie. Juist in de huidige economische tijden is het goed om kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde van de interne diensten. Echter er moet voor gewaakt worden dat er niet te streng bezuinigd wordt op de overhead en het ondersteunend apparaat.

Een te slanke of te zware overhead?

Overheadkosten zijn vaak de eerste posten waarop bezuinigd wordt, indien we meer efficiëntie willen behalen. Echter, te veel overhead is onwenselijk, maar ook te weinig leidt onherroepelijk tot problemen. De primaire organisatie wordt in dat geval niet of in onvoldoende mate bestuurd en ondersteund. De interne organisatie is namelijk ook de verbindende factor én de olie die ervoor zorgt dat de machine goed kan en blijft draaien. Een te slanke overhead kan tot gevolg hebben dat het personeelsbeleid achteruit gaat, de financiën niet meer op orde zijn en de werkdruk en uitval toeneemt. Een te slanke overhead beïnvloedt uiteindelijk de kwaliteit van de zorg negatief. Bedrijfskundig promovendus Mark Huijben onderstreept dit. Hij stelt in zijn onderzoek “Overhead gewaardeerd1” dat het aandeel overhead in de zorg al bijzonder laag is (13,2 %). Onder financiële druk zijn de kosten voor overhead al enorm teruggedrongen. Dat betekent dat in die sectoren verdere ingrepen nadelige gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van het primair proces.

Efficiëntie bevorderen met behoud van effectiviteit

De uitdaging voor zorgorganisaties zit in het efficiënter inrichten van de interne organisatie, waarbij tegelijkertijd prettig en goed gewerkt kan worden. Maar hoe zorgt u ervoor dat met minder middelen en mensen toch hetzelfde resultaat behaald wordt? Dat de kwaliteit van zorg tenminste gehandhaafd blijft en cliënten/ patiënten tevreden zijn over het niveau van zorgverlening?

Hoe is uw ggz-instelling ingericht?

Om vast te kunnen stellen of uw stafdiensten uw primaire organisatie optimaal faciliteren is inzicht van belang. Inzicht in wat uw interne klanten werkelijk nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Door uw medewerkers regelmatig te bevragen over de kwaliteit van uw interne dienstverlening, hoort u wat u goed doet en wat beter kan. Op basis van deze gerichte feedback, kan uw organisatie adequaat inspelen op veranderende behoeften en prestaties gericht verbeteren. Dit leidt tot een hogere tevredenheid op de werkvloer en daarmee ook tot een hogere arbeidsproductiviteit. Uw organisatie werkt effectiever en u doet meer met minder middelen.

Wilt u ook uw interne organisatie op scherp zetten?

Neemt u gerust contact op met een van onze specialisten via 020 30 50 102 of via voorlichting@effectory.nl.