Kijlstra Ambulancezorg Fryslân over goed werkgeverschap en Friese nuchterheid

Iris Voorneman

Kijlstra Ambulancezorg Fryslân deed in 2014 voor het eerst medewerkersonderzoek met Effectory en kwam meteen in de top 10 van de Beste Werkgevers terecht. Dat was voor Iris Voorneman, consultant in het zorgteam van Effectory, meer dan genoeg aanleiding om in gesprek te gaan met Sietze Kijlstra, directeur en Miriam van Keulen, kwaliteitsmanager van Kijlstra Ambulancezorg Fryslân over goed werkgeverschap en Friese nuchterheid.

Kijlstra Ambulancezorg Fryslân over goed werkgeverschap en Friese nuchterheid

Als je het gebouw van Kijlstra komt binnenwandelen, dan daalt er gelijk een bepaalde rust over je heen. Rustig gelegen, ruime kantoren en een gezellige huiskamer voor de ambulancechauffeurs en – verpleegkundigen met dienst. ‘Het werk is al spannend genoeg, daarom moet het kantoor en alles om het werk heen zo ontspannen mogelijk zijn’, aldus Kijlstra. ‘Dat lijkt me een mooi uitgangspunt.’

Kijlstra 9e plaats op de Beste Werkgeverslijst van 2015

‘Gefeliciteerd met jullie 9e plaats op de Beste Werkgeverslijst van 2015. Hadden jullie dit verwacht?’, vraagt Voorneman. Kijlstra: ‘Het was voor ons vooral belangrijk om de medewerkersbeleving op een professionele manier in kaart te brengen. Maar het is wel het mooiste compliment wat je als werkgever kan krijgen, dus we zijn er wel heel trots op!’ Kijlstra: ‘Hoewel we tijdens de uitreiking er ook wel van baalden dat we niet eerste zijn geworden, maar dan hebben voor de volgende keer iets om naar te streven!’, voegt Kijlstra er lachend aan toe.

Persoonlijke contact medewerkers sleutel tot succes

Op de vraag of ze het vervolgens ook hebben gevierd met de medewerkers vervolgt Kijlstra: ‘Nou, geen wilde dingen hoor. Er was voor iedereen gebak. Dat was het wel zo’n beetje’. Zou dat dan toch die Friese nuchterheid zijn? Kijlstra vervolgt: ‘Toen we de nominatie binnen hadden, hebben we dat wél gevierd. Iedere medewerker heeft toen een Pluim gekregen en Roelof (broer en tevens directeur) en ik zijn op alle posten langs geweest om deze persoonlijk uit te delen en onze waardering uit te spreken’. Dit is sowieso iets wat Roelof en Sietze zo veel mogelijk proberen te doen. Ze merken dat wanneer ze het persoonlijke contact opzoeken met de medewerkers, er heel veel besproken wordt met hen. Het is toch anders wanneer je bij de medewerkers op de post langsgaat.