Kwaliteit interne dienstverlening bij Partou Kinderopvang

We willen investeren in de kwaliteit van onze interne dienstverlening. Deze nulmeting laat zien waar we staan

“We willen investeren in de kwaliteit van onze interne dienstverlening. Deze nulmeting laat zien waar we staan. Ook willen we werken aan de beeldvorming dat op het hoofdkantoor de dienst wordt uitgemaakt, terwijl het hoofdkantoor ondersteunend is aan de locaties waar het geld verdiend wordt. Tot slot hebben we met dit onderzoek ook inzicht gekregen in hoeverre de ondersteuning is ingericht op – snelle – groei. We hebben nu uitgangspunten om mee verder te gaan, de komende twee metingen zullen uitwijzen hoe de verbeterpunten in de praktijk uitwerken.”

Laagste cijfer: 4,3

“Medewerkers gaven een 4,3 voor de wijze waarop de schoonmaak geregeld is. We gaan nu gericht doorvragen bij de locaties of het schoonmaken zelf verbetering behoeft of dat mogelijk de verwachtingen te hoog gespannen zijn. Dan is het meer een communicatieprobleem. Betrokkenheid van het hoofdkantoor vertaalt zich soms in adviezen die medewerkers nogal rauw op hun dak vallen. Daar moeten we ze meer bij betrekken.”

Hoogste cijfer: 8,1

“De vriendelijkheid van HRM-collega’s kreeg een 8,1. Op persoonlijke dienstverlening en betrokkenheid scoren we in het algemeen heel goed. Dat zit echt in de genen van dit bedrijf. Dat moeten we ook vooral zo houden: we moeten doorgaan met het actief betrekken van personeel bij het beleid en telkens weer onze waardering voor die inzet en betrokkenheid laten blijken.”