Medewerkersonderzoek bij Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Arne Barends

Medewerkersonderzoek bij Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Gras groeit niet harder door eraan te trekken

Maar wel door het te verzorgen en aandacht te geven. Ditzelfde geldt ook voor medewerkers. Luister naar je medewerkers en geef hen aandacht. Dit komt zowel ten goede aan de organisatie als aan de medewerkers.

Onze medewerkers zijn mede verantwoordelijk voor het succes van de ZLTO. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig een onderzoek uit te voeren.

Inzicht krijgen in de prestaties van een organisatie zorgt voor groei. Waarom willen en moeten organisaties en medewerkers groeien? Omdat groeiers doorgaans blijvers zijn en omdat groeiers het meest succesvol zijn. Wat kun je als organisatie doen om de prestaties te verbeteren waardoor je kunt groeien? Effectory sprak hierover met Cees Verhoeven (Manager Personeelszaken) van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte.

“Meten is weten” zegt Verhoeven. Een medewerkersonderzoek biedt inzicht in de sterke en zwakke punten van een organisatie vanuit het perspectief van de medewerkers. En wie weten er nu beter wat er in een organisatie speelt dan de eigen medewerkers? Door hun mening te vragen weet je als organisatie wat er écht aan de hand is. Problemen worden zichtbaar en hierop kan worden ingespeeld. En dat biedt mogelijkheden om resultaten te verbeteren! En dus om verder door te groeien.

Is dit ook de reden dat ZLTO een medewerkersonderzoek uitgevoerd heeft? Cees Verhoeven: “Onze medewerkers zijn mede verantwoordelijk voor het succes van de ZLTO. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig een onderzoek uit te voeren. Wij krijgen zo inderdaad een duidelijk inzicht in de gehele organisatie, maar zien ook per afdeling waar de sterke en zwakke punten liggen. De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan het HR-beleid binnen de organisatie.”

En heeft het onderzoek ook daadwerkelijk gezorgd voor een beter resultaat? Verhoeven: “De onderwerpen communicatie, werkoverleg en werkdruk zijn punten waar wij onze aandacht op hebben gericht en deze zijn over de gehele linie hoger danwel gelijk gewaardeerd dan in het vorige onderzoek. Daar komt bij dat bijna alle scores hoger zijn dan die van de benchmark NTI. Zodanig zelfs dat we bij de 146 genomineerden horen voor de Beste Werkgever 2009!”

Hoe hebben jullie het onderzoek gepromoot in de organisatie? “Vooraf hebben wij iedereen een aankondiging gestuurd om hen te stimuleren deel te nemen aan het medewerkersonderzoek. Hierin stond uitgelegd dat het medewerkers de mogelijkheid biedt om hun mening te geven en bovendien dat het belangrijk is voor de organisatie. Verder hebben verschillende afdelingshoofden hun mensen nog apart gevraagd om zeker mee te doen aan het onderzoek. Wij waren uiteindelijk heel tevreden met een respons van 76,7%, waarbij één afdeling zelfs 100% heeft gehaald.”

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met de resultaten? “Wij hebben per afdeling de resultaten van het onderzoek toegelicht. Dit is zeer gewaardeerd. Medewerkers voelen zich daardoor serieus genomen. Bij een open dialoog horen uiteraard kritische geluiden. Die bieden juist kansen tot verbetering.”

Hebben er nog meer veranderingen plaats gevonden naar aanleiding van het onderzoek? “Wij hebben recent onze ambitie aangescherpt. Om ons merk helder en eenduidig te positioneren, hebben wij krachtige keuzes gemaakt en een nieuwe focus gegeven aan ons handelen. Om uit te blinken in wat we doen, moeten we open staan voor signalen van buitenaf en zelf steeds kritisch zijn op het nut van bestaande werkwijzen en structuren. Maar dit alles begint intern. De resultaten van het onderzoek helpen ons om dit proces in gang te zetten”, legt Cees Verhoeven uit.

Niet alleen het aanscherpen van ambitie, focus en helder positioneren van het merk duidt aan op het verbeteren van de organisatie. Het geeft ook aan dat er groei ‘in de lucht’ zit voor ZLTO.