Medewerkersonderzoek in meerdere landen

Arne Barends

Medewerkersonderzoek in meerdere landen

Synergie creëren in uw internationale organisatie begint vaak bij inkoopvoordelen, maar juist op HR-gebied is er voor een organisatie groot voordeel te behalen. Denk aan het uitwisselen van best practices tussen de verschillende landen en het in lijn brengen van de internationale HR-strategie. Door middel van een internationaal medewerkersonderzoek werkt u vanuit de ideeën van uw medewerkers in de verschillende landen aan resultaatsverbetering van uw gehele internationale organisatie.

Het uitvoeren van een onderzoek in meerdere landen met medewerkers van diverse nationaliteiten is complexer dan een regulier onderzoek. U hebt bijvoorbeeld met verschillende talen te maken, maar ook met verschillende culturele referentiekaders. Een succesvol internationaal onderzoek vraagt om:

1. Een goede voorbereiding

Wanneer u een internationaal medewerkersonderzoek wilt uitvoeren, is een goede voorbereiding zeer belangrijk. Wij helpen u op weg en hebben voor u de 10 belangrijkste vraagstukken opgesteld die u hierbij in ogenschouw dient te nemen.

2. Een wereldwijde benchmarkmogelijkheid

Wanneer u een internationaal medewerkersonderzoek uitvoert, is het altijd raadzaam een benchmark te gebruiken, omdat resultaten in de verschillende landen uiteen kunnen lopen, en dit veelal te maken heeft met culturele verschillen. Zonder benchmark loopt u het risico verkeerde focuspunten te definiëren ter verbetering van de organisatie.

Effectory heeft voor u de juiste oplossing om uw resultaten altijd in het juiste perspectief te plaatsen: de Global Employee Engagement Index™.

3. Kennis, ervaring en tools van de specialist

Effectory heeft door de jaren heen ruime internationale ervaring opgebouwd met succesvolle onderzoeken voor zowel grote als kleinere organisaties wereldwijd. Zo bent u ervan verzekerd dat het onderzoek naadloos aansluit op de complexiteit van uw organisatie.

We beschikken over specialistische kennis voor meertalige, multiculturele en multinationale onderzoeken;U profiteert van onze centrale projectmanagement en decentrale flexibiliteit;U leert van de wijze waarop wij best practice sharing stimuleren binnen uw organisatie;Aan de hand van ons meest up-to-date benchmark vergelijkt u uw resultaten met de wereldwijde landelijke gemiddeldes.