Bureau Zuidema

Simone Bonnier

Bureau Zuidema: Winnaar Beste Werkgevers 2010 op ontwikkelingsmogelijkheden

Karlijn Schouten (consultant Effectory) spreekt Gerrit Fijma (Manager Bureau Zuidema) over ontwikkelingsmogelijkheden en medewerkersonderzoek. Na twee jaar investeren in ontwikkeling, plukt Bureau Zuidema nu de vruchten. Met een 7,7 voor ontwikkelingsmogelijkheden rolde het advies- en trainingsbureau op dit onderdeel als winnaar uit de bus bij de Beste Werkgeversverkiezing 2010. “We zijn heel blij met de uitkomsten van het onderzoek, want daaruit bleek ook dat de algemene tevredenheid gestegen is van een 7,0 naar een 7,8. Die stijging is vooral te danken aan onze investeringen in ontwikkeling en vernieuwing”, vertelt Fijma.

Bureau Zuidema

Bureau Zuidema – the influence company- is een Nederlands advies- en trainingsbureau met een Europese oriëntatie. Bureau Zuidema ontwikkelt talenten van mensen om organisaties te laten groeien. Ze werken vanuit een expertise op het gebied van Invloed en Beïnvloeding. Bureau Zuidema is gericht op duurzame ontwikkeling van kennis en expertise.

We zijn heel blij met de uitkomsten van het onderzoek, want daaruit bleek ook dat de algemene tevredenheid gestegen is van een 7,0 naar een 7,8. Die stijging na het eerste onderzoek, is vooral te danken aan onze investeringen in ontwikkeling en vernieuwing.

Mening van medewerkers is essentieel

“Wat is de aanleiding dat Bureau Zuidema een medewerkersonderzoek heeft uitgevoerd?”, vraagt Schouten benieuwd. Fijma: “Sinds 2007 voeren wij eens per twee jaar een medewerkersonderzoek uit. We hechten namelijk groot belang aan de mening en behoeften van onze mensen. Als trainingsbureau hebben wij de missie om de talenten van mensen te ontwikkelen om zo organisaties te laten groeien. Als je deze missie ten uitvoer brengt bij je klanten zul je vanzelfsprekend ook intern moeten laten zien dat je veel waarde hecht aan je medewerkers. Het onderzoek helpt ons hierin scherp te blijven.”

Strategische keuzes

Schouten: “Welke (strategische) keuzes zijn gemaakt op basis van de resultaten van het onderzoek?” Fijma: “Ten eerste willen we nog efficiënter worden. Vragen van klanten komen nog niet altijd direct bij de persoon terecht die ze het beste kan beantwoorden. Dat kunnen we dus beter stroomlijnen. Ten tweede willen we benadrukken dat we een lerende organisatie zijn. Niet alleen naar buiten toe, met de trainingen die we onze klanten aanbieden, maar ook intern. We hebben al de Zuidema Academie, onze professionele onderwijstak waar medewerkers zelf workshops organiseren voor hun collega’s. Daarnaast kunnen we nog transpanter zijn en onze boodschappen eerder communiceren. Het zou mooi zijn als we op deze punten volgende keer beter scoren. Hier richten we ons de komende tijd op. We kijken kritisch naar onszelf. Waar is ons succes aan te danken en wat past werkelijk bij ons? Uiteindelijk doen we het allemaal voor onze klanten. Voor hen willen we de beste organisatie zijn. Verder is er een strategisch meerjaren personeelsbeleid ontwikkeld dat in 2010 en 2011 verder wordt besproken en geoperationaliseerd. Daarbij is verder gekeken naar beleid dat de binding en tevredenheid van medewerkers aan Bureau Zuidema verder kan verstevigen.”

Beste Werkgever op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden

“Bureau Zuidema is Beste Werkgever geworden in de categorie ‘ontwikkelingsmogelijkheden’. Wat doen jullie waardoor jullie op dit thema uitblinken?”, vraagt Karlijn Schouten als laatste. “Wij kiezen voor een talentgerichte benadering. Dat houdt in dat we op zoek gaan naar de talenten van onze mensen en die verbeteren. Er gaat dus minder aandacht uit naar de zwakke plekken. Wij zijn één van de eerste bedrijven die vanuit deze visie werken. Op het gebied van hun eigen deskundigheid kunnen medewerkers bijvoorbeeld een rol vervullen als teamleider of programmaleider voor een bepaald project. Een dergelijk groeipad geldt voor alle medewerkers in het bedrijf”, aldus Fijma. “En dat dit wordt gewaardeerd hebben we gemerkt aan de award voor beste ontwikkelingsmogelijkheden die nu in ons bezit is!”