Diamant-groep

“Het medewerkersonderzoek van Effectory is hét middel om voeling te houden met de beleving van de medewerkers. “

Monika van Rijthoven (hoofd Marketing & Communicatie Diamant-groep) en Rianne van der Meer (consultant Effectory) blikken terug op het medewerkersonderzoek van Diamant-groep uitgevoerd door Effectory. Diamant-groep biedt passend werk en ontwikkeling aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met hun leerwerkbedrijf maken zij voor ruim 3.000 mensen mogelijk hun talenten al werkend in te zetten. Zij krijgen zo de kans om mee te doen in de maatschappij.

Waarom medewerkersonderzoek?

Wat is de reden dat Diamant-groep een medewerkersonderzoek heeft uitgevoerd?”, vraagt Van der Meer. Van Rijthoven: “De afgelopen jaren is bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer dan ooit de nadruk komen te liggen op ontwikkeling, het vergroten van de kansen om terug te keren naar de reguliere arbeidsmarkt. De Diamant-groep heeft zich daartoe ontwikkeld tot een breed leerwerkbedrijf waarbij een aantal organisatorische aanpassingen nodig is geweest. Met 3.000 medewerkers is het belangrijk voeling te houden met de dagelijkse beleving. Het medewerkertevredenheidsonderzoek is daarvoor hét middel.”

Leren van elkaar

Wat kunnen andere organisaties leren van hoe jullie het hebben aangepakt? “Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is toch draagvlak creëren“, vertelt van Rijthoven. “Met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en daarvoor de tijd nemen, is ontzettend belangrijk gebleken. Dat merk je niet zozeer tijdens de onderzoeksfase, maar wel tijdens het bespreken van de resultaten. Als de resultaten tegenvallen, is soms de primaire reactie het onderzoek in twijfel te trekken. Dat mag natuurlijk niet; de uitslag is de beleving van de medewerker en dat is per definitie de waarheid.” Van der Meer gaat dieper in op hoe je kunt zorgen voor meer draagvlak: “Draagvlak creëer je onder andere door een goede en professionele communicatie naar medewerkers toe. Met behulp van de juiste communicatiemiddelen bereik je bijvoorbeeld meer draagvlak. Denk aan op maat gemaakte posters, teksten voor intranet of artikelen voor in personeelsbladen, presentaties en workshops. Het onderzoek gaat zo leven in de organisatie en kan besproken worden binnen teams. De communicatie over positieve en negatieve resultaten is inderdaad ook erg belangrijk. Vooral het informeren van medewerkers over waarom zaken wel of niet veranderd kunnen worden. Breed draagvlak komt de respons en de acceptatie van de uitkomsten ten goede”.

Vraagstelling

Van Rijthoven: “Wat mij is opgevallen is dat hoe simpel je de vraagstelling ook formuleert, hoe makkelijk je het mensen ook maakt om deel te nemen, toch blijkt het voor een belangrijke groep (te) ingewikkeld”. Van der Meer: “Het opstellen van goede vragenlijsten is specialistenwerk. Het is erg belangrijk om de vragenlijst beknopt te houden en je te beperken tot essentiële vragen.”

Aan de slag met de resultaten

Een medewerkersonderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Het is dan ook belangrijk om de informatie uit de rapportage om te zetten in concrete acties. Van Rijthoven: “We zijn nu bezig met de uitrol van acties, we investeren hier gedegen in. De Diamant-groep kent vijf bedrijfsonderdelen en die gaan ieder onderzoeken welke punten aangepakt moeten worden en wat behouden moet blijven. Want er is een hoop om ‘vast te houden’. Een werkgroep monitort de aanpak en de resultaten ervan.”

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen