Gemeente Heerhugowaard

Myrte van Lee

Gemeente Heerhugowaard één van de drie beste gemeenten van Nederland

Gemeente Heerhugowaard maakte in 2003 als één van de eerste gemeenten in Nederland budget vrij voor medewerkersonderzoek. Wat was hier de aanleiding voor? En wat heeft dit tot nu toe opgeleverd? Robert Wijk (gemeente Heerhugowaard) spreekt met Joost Booij (Effectory) over de stijging van de resultaten voor zowel medewerkertevredenheid als burgertevredenheid. Met 430 medewerkers en 51.000 inwoners behoort gemeente Heerhugowaard tot een middelgrote gemeente.

Medewerkerstevredenheid versus burgertevredenheid

Er is duidelijk een verband te zien tussen onze burgertevredenheid en medewerkertevredenheid.

“We willen graag een gemeente zijn die het goed doet naar de burgers toe. We willen een stad van kansen zijn voor de burgers van Heerhugowaard. Om dat te bereiken moeten we juist kansen bieden aan onze medewerkers”, legt Wijk uit. “Hoe meer tevreden onze medewerkers zijn, hoe meer tevreden onze burgers zijn, dat merken wij direct.”

Top 3 gemeenten

In 2003 vond het medewerkersonderzoek voor de eerste keer in samenwerking met Effectory plaats. “Wij zijn één van de eersten die budget vrij maakten voor medewerkersonderzoek’, vertelt Wijk. Gemeente Heerhugowaard behaalde de score van een 7,4 op medewerkertevredenheid. Inmiddels is dat cijfer gestegen naar een 7,8. Hiermee behoort Gemeente Heerhugowaard tot de top 3 gemeenten van Nederland! Wijk: “We hanteren het vliegwielmodel (good to great principe). Door elke keer kleine vooruitgang te boeken proberen we een steeds betere werkgever te worden. Door alle kleine stapjes treedt er op den duur een versnelling op. Dit beginnen wij nu te merken en zien we onder andere terug in de stijging van een 7,4 naar een 7,8. Dit komt ook tot uiting in onze burgertevredenheid, die is de afgelopen jaren ook flink gestegen. Er is duidelijk een verband te zien tussen onze burgertevredenheid en medewerkertevredenheid.”

Van goed naar beter

“We zoeken mensen die energievol in hun werk zitten en die net iets extra’s willen doen voor de gemeente, kortom medewerkers die bevlogen zijn. Dit is altijd al heel belangrijk voor ons geweest en hier werken wij ook bewust aan”, vertelt Wijk. “Sinds een jaar hebben wij een nieuwe gemeentesecretaris. Hij is overtuigd van dienend leiderschap. Onze gemeentesecretaris is er om zijn medewerkers te laten excelleren. Hij faciliteert zijn medewerkers zodat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Het is een samenwerking die hij met hen aangaat. Het is bij ons geen kwestie van ‘moeten’. Door vragen te stellen, door samen te werken en door te luisteren naar de medewerkers ontstaat er een cultuur waarin het steeds meer vanuit de mensen zelf komt. Medewerkers pakken steeds meer zelf op. Betrokkenheid, de waarde van de organisatie kennen en hier voor staan, dát is wat we willen bereiken. En dat begint te lukken! Er ontstaat een sneeuwbaleffect: medewerkers die minder betrokken zijn worden hierdoor ook gestimuleerd. Dat is ontzettend leuk om te merken,” besluit Wijk lachend.

Ondernomen stappen

Wat is er gedaan na het onderzoek? Wijk vertelt: “Aan de hand van het medewerkersonderzoek hebben we drie pijlers vastgesteld, namelijk goed werkgeverschap, vakmanschap en eigenaarschap. We willen in de eerste plaats steeds beter worden in goed werkgeverschap. We hebben een persoonlijk budget per medewerker vrijgemaakt om er voor te zorgen dat elke medewerker met veel energie aan het werk is. Het persoonlijke budget kan daarom worden besteed aan een training, of een reis, een concert of een cursus. Kortom; het mag en kan van alles zijn als het maar iets bijdraagt aan de energie van de medewerker. Met vakmanschap investeren we in een functie én in een persoon, continue ontwikkeling staat hier centraal. Het is belangrijk dat onze medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren. We hebben hiervoor een eigen Heerhugowaard Academie. Het A&O fonds heeft hier vorig jaar een prijs aan uitgereikt. Bij eigenaarschap proberen we te sturen dat alles vanuit de medewerker gebeurd. Empowerment. Hier is dienend leiderschap dus van belang.”

Onderscheidend

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij gemeente Heerhugowaard. Er is een complete wijk gebouwd met zonnecollectoren, een CO2 neutrale wijk. Dit is een uniek project in de wereld, zelfs toeristen bezoeken deze ‘Stad van de zon’. Wijk: “Dit soort projecten maakt dat we steeds trotser worden op onze gemeente. We laten steeds meer zien dat we iets bijzonders zijn! Dat begint met tevreden medewerkers en tevreden burgers.”