KLM

Effectory

“Je meet je bedrijfsresultaat toch ook elk kwartaal?”

Medewerkersonderzoek in tijden van verandering is iets dat veel HR-managers kriebels in de buik zal bezorgen. Want wat als precies díe dingen naar boven komen die je eigenlijk niet wilt horen? Het periodieke onderzoek dat Air France en KLM doen naar het verandertraject na de overname door Air France, is er dan ook één die bewondering verdient. Temeer omdat ervoor gekozen is de Internal Perception Monitor maar liefst vier keer per jaar uit te voeren.

KLM aan het woord – Waarom de Beste Werkgever van 2013?

Brigitte Bancken, consultant labour conditions bij KLM: “Op deze manier houden we echt vinger aan de pols. Per bedrijfsonderdeel worden, samen met Air France, de resultaten besproken en eventuele acties uitgezet. Doordat we de cirkel rondmaken ontstaat een open sfeer. Bovendien: zo loopt het synchroon met de bedrijfseconomische kwartaalcijfers.” KLM is in 2004 begonnen met het meten van de interne perceptie van medewerkers op het traject na de overname door Air France. “We gaan uit van de kennis en kunde die er in beide bedrijven aanwezig is en benutten mogelijkheden om van elkaar te leren. De kernwaarden zijn respect, fairness, trust en teamwork.”

“Met het medewerkersonderzoek van Effectory houden we echt een vinger aan de pols”

Naast de vragen uit de Nationale tevredenheidsindex® is het onderzoek opgebouwd rond deze kernwaarden. “Hierbij is de kernwaarde teamwork sterk vertegenwoordigd, omdat veel vragen over de samenwerking gaan.”

Momenteel is KLM toe aan de 14e meting. Bancken: “Het gaat erg goed. We hebben een constante, goede respons. Af en toe zie je bewegingen. Beide landenteams zijn bijvoorbeeld sterk voor behoud van werkgelegenheid. Bij strategische beslissingen over overdracht van werk zie je dat meteen terugkomen in de cijfers op het gebied van fairness. Doordat we regelmatig meten, kunnen we dingen zien op het moment dat ze spelen.

Zijn er dan helemaal geen nadelen aan het meten tijdens een verandertraject? Bancken: “Eigenlijk niet. Het enige is het up-to-date houden van de vragenlijst en de frequentie van meten evalueren. Naarmate de intensiteit van de samenwerking toeneemt verandert de behoefte van de vraagstelling. Dat moet je wel meteen meenemen in de vragenlijst. En na ruim 3 jaar elk kwartaal meten, gaan we dit jaar over naar een halfjaarlijkse survey.”

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden