Meer waarde - 26 topondernemers over maatschappelijk actief ondernemen

Annette Capelle

Tijdens de burgerschapslezing van 2 september is een nieuwe publicatie van De Publieke Zaak aangeboden, genaamd: Meer waarde – 26 topondernemers over maatschappelijk actief ondernemen. In deze bundel komen topondernemers aan het woord, zoals Dick Boer (Ahold), Jan Hommen (ING), Dick Benschop (Shell), Eelco Blok (KPN) en nog vele anderen. Ook Guido Heezen, directeur van Effectory, geeft zijn visie op de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De ondernemers vertellen ieder hoe hun organisatie omgaat met maatschappelijk actief ondernemen en wat zij daarmee bijdragen aan de maatschappij. Ze geven hun visie op en suggesties voor de toekomstige rol van de onderneming in de maatschappij.

Het welzijn van onze maatschappij

Het ruim 200 pagina’s tellend boek is interessant voor één ieder die zich wel eens zorgen maakt over het welzijn van onze maatschappij. Guido Heezen sprak hier over tijdens Beste Werkgevers 2012: “Als land en als wereld staan we voor grote uitdagingen. We hebben te maken met een economische crisis, op krediet gebaseerde economieën blijken niet houdbaar te zijn. We hebben een energiecrisis, fossiele brandstoffen raken uitgeput. En we hebben een potentieel probleem met onze voedselvoorziening. Het klimaat verandert, waardoor onze voedselvoorziening in gevaar komt. Terwijl er op de aarde steeds meer mensen bij komen die ook nog eens langer leven.” Deze uitdagingen worden ook onderkend door de topondernemers die aan het woord komen in het boek. In de essays lees je hoe zij deze uitdagingen zien en hoe zij maatschappelijk actief ondernemen in de praktijk brengen.

Social value: de bijdrage van organisaties aan het grotere geheel

Ontwikkeling van de arbeidsmarkt

Guido Heezen licht in zijn essay toe wat voor Effectory de grootste uitdaging is: “In ons vakgebied zien we de ontwikkeling van de arbeidsmarkt als een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van de nabije toekomst. Er gaat een toenemende polarisatie ontstaan tussen mensen die werk hebben en zij die dit niet hebben. Door hevige concurrentie zijn organisaties genoodzaakt om ‘meer met minder’ te doen, waardoor hun medewerkers zich een slag in de rondte moeten werken. Terwijl een toenemend aantal capabele mensen wel wil werken, maar buitenspel staat. (…) De belasting op arbeid zal waarschijnlijk meer gaan verschuiven naar belasting op grondstoffen, vervuiling en bedrijfswinsten. En we zullen moeten wennen aan een betere verdeling van arbeid en een manier van belonen die niet meer in hoge mate gekoppeld is aan anciënniteit, maar aan de werkelijke toegevoegde waarde die wordt geleverd.” Ook beschrijft Guido Heezen wat de bijdrage van Effectory is om deze uitdaging aan te gaan: “Ik zie het als onze missie om organisaties vanuit hun eigen medewerkers en klanten een spiegel voor te houden. Om hen via goede voorbeelden in de markt te laten zien hoe het ook kan. Organisaties helpen moderniseren van binnenuit. Door ideeën van medewerkers en klanten te ontsluiten en hun feedback te vertalen naar inzichten, helpen we organisaties in beweging te komen. Een beweging die ons allen vooruit helpt.” Lees het volledige essay voor meer achtergronden.

Het boek bestellen?

De essays van de 26 topondernemers zijn zeer de moeite waard. Het eerste exemplaar van de bundel is gisteravond uitgereikt. Het boek kunt u bestellen op bol.com.