Waarin blinken Beste Werkgevers uit?

Lysan Pot

Waar blinken Beste Werkgevers in uit ten opzichte van andere organisaties in Nederland? Bekijk de slideshare en ontdek op welke HR thema’s Beste Werkgevers hoog scoren, hoe medewerkers hun organisatie waarderen en waarin Beste Werkgevers nog meer uitblinken.

Wat is gemeten in het onderzoek?

Bij alle deelnemende organisaties aan het Beste Werkgeversonderzoek zijn vijfien HR kenmerken gemeten. Tevredenheid, motivatie, loyaliteit, vitaliteit, verzuimbestendigheid, verloopbestendigheid, rolduidelijkheid, veranderingsbereidheid, effectiviteit, efficientie, productiviteit, werksfeer, leiderschap, klantgerichtheid en prestaties. De scores van de honderd Beste Werkgevers van Nederland zijn hierbij afgezet tegen andere organisaties. Op alle HR kenmerken behalen Beste Werkgevers significant de hoogste score.

De gemiddelde respons van de 316 organisaties is 65%. In absolute aantallen gaat het om 223.239 respondenten op 343.433 uitgezonden vragenlijsten. Van de 316 deelnemende organisaties hebben 100 zich gekwalificeerd als Beste Werkgevers. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 juni 2012 tot 1 juni 2013.

Inzicht in de HR thema’s die bij uw organisatie spelen

Wilt u inzicht in de HR thema’s die er bij uw eigen organisatie spelen? De Beste Werkgevers verkiezing staat nu open voor alle organisaties in Nederland. Deelname is gratis voor organisaties met meer dan 1.000 medewerkers.

Wat levert deelname uw organisatie op?

  • Een uitgebreide rapportage waarin u ziet hoe uw organisatie scoort in vergelijking met de landelijke benchmark werkbeleving.
  • Direct inzicht in uw prestatie als werkgever;
  • Trotse medewerkers die zich gehoord voelen;
  • Indien u zich kwalificeert: landelijke bekendheid via alle grote Nederlandse media;
  • Indien u zich kwalificeert: positieve branding richting al uw klanten;
  • Indien u zich kwalificeert: een bedrijfsprofiel in het Beste Werkgevers magazine.