Seminar: Hoe ziet de toekomst eruit voor woningcorporaties?

Suzanne Mancini

Het seminar voor woningcorporaties heeft reeds plaats gevonden, het is niet meer mogelijk om u in te schrijven. Hartelijk dank voor uw interesse. Mocht u interesse hebben om meer informatie te ontvangen over de inhoud van het seminar neem dan contact met ons op via 020 3050102. Wij helpen u met veel plezier verder.

Seminar: Hoe ziet de toekomst eruit voor woningcorporaties?

Seminar 28 januari: Trends en ontwikkelingen bij woningcorporaties.

Laat u in één middag bijpraten over actuele thema’s voor uw woningcorporatie en ontmoet uw HR collega’s. Op donderdagmiddag 28 januari 2010 organiseert Effectory een seminar over verandermanagement en trends & ontwikkelingen bij woningcorporaties.

Verandermanagment: Léon de Caluwé

Léon de Caluwé is senior partner bij Twynstra Gudde, management consultant en deeltijd hoogleraar advieskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft bijna dertig jaar ervaring als organisatie-adviseur in alle denkbare branches. Hij gaat tijdens dit seminar in op de veranderingen bij woningcorporaties en wisselt ideeën en informatie met de deelnemers uit.

Trends en ontwikkelingen bij woningcorporaties: Adjiedj Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas informeert en inspireert HR-directeuren, directeuren en leden van raden van bestuur over de trends in HR-land en de mogelijkheden die hieruit voortkomen. Adjiedj Bakas zal de aanwezigen attenderen op de kansen die er juist nu zijn. Het belang van een actueel HR-beleid wordt hier besproken.

Stedelijke herstructurering: dr. Wim Ostendorf

Dr. Wim Ostendorf, Universitair Hoofd Docent aan de Universiteit van Amsterdam, geeft zijn visie over het beleid van stedelijke herstructurering en Vogelaarwijken. Dit beleid is gebaseerd op een serie vooronderstellingen. Deze worden tegen het licht gehouden, zodat de houdbaarheid ervan beoordeeld kan worden.

Sectormagazine: Werkbeleving binnen Woningcorporaties

Het branchemagazine Woningcorporaties geeft u inzicht in ontwikkelingen van actuele HR thema’s die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden binnen de branche. 

Downloaden