Sociale innovatie: De sleutel naar een veilige werkplek!

Aeron van der Looij

In Nederland gebeuren er jaarlijks meer dan 200.000 arbeidsongevallen met ernstige afloop. Een schrikbarend aantal. Helaas lukt het de afgelopen jaren niet om dit aantal omlaag te brengen.* Ik zie dit als een probleem. Misschien zouden de werkgever én werknemer samen nog meer kunnen bijdragen om dit op te lossen.

De dialoog aan gaan

Bij Effectory vertolk ik de functie van paralegal. Als jurist vind ik dat werkgevers en werknemers nog meer de dialoog moeten aangaan om de werkplek te verbeteren. Ook de samenleving vindt veiligheid op de werkplek een belangrijke norm die gehandhaafd dient te worden. De overheid heeft hier gehoor aan willen geven door een speciale regeling op te nemen in het Burgerlijk Wetboek. Deze regeling valt onder het kopje werkgeversaansprakelijkheid. De kern van de regeling is om te voorkomen dat de werkgever zijn aansprakelijkheid contractueel kan beperken. Het is een strenge norm voor de werkgever. Echter met een specifieke voorwaarde. De schade moet namelijk zijn geleden “in de uitoefening van de werkzaamheden.”

Het nieuwe denken binnen de advocatuur

De zoektocht

arbeidsschade-en-financiële-gevolgenTijdens mijn studie rechten ben ik meerdere malen in contact gekomen met arbeidsschade en de financiële gevolgen hiervan. In veel gevallen had het ongeval op eenvoudige wijze voorkomen kunnen worden. Ik zou het mooi vinden als wij in Nederland het laagste percentage ongevallen in de wereld kunnen realiseren.

Om dit te bewerkstelligen moet het aantal ongevallen omlaag. Maar waarom lukt dit niet? Komt dit doordat de werknemers soms roekeloos of onachtzaam zijn? Hebben leidinggevenden onvoldoende tijd om onderzoek te doen naar een veilige werkplek? Of is er door de jaren heen een cultuur ontstaan die minder rekening houdt met de arbeidsomstandigheden?

Belangrijke vragen in de zoektocht naar een veilige werkplek. Maar hoe kunnen we de gevaren direct inzichtelijk maken?

De specialist

Veilige-werkplek-specialist-werkvloerElke sector kent zijn “eigen gevaren” en deze kunnen per bedrijfstak in ernst variëren. Bij het vinden van een oplossing zullen we op zoek moeten gaan naar de specialist op de werkvloer. Het moet een persoon zijn die dagelijks op de werkvloer te vinden is. Hierdoor kent hij of zij de werkplek op zijn duimpje. Volgens mij is de werknemer deze specialist! Zij zitten het dichtst bij het vuur en moeten als het mis gaat (als eerst) op de blaren zitten.

Samenvattend zijn het de werknemers die weten waar de gevaren liggen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de werkgever om een veilige werkplek te creëren. Dus waarom slaan werkgevers en werknemers niet nog vaker hun handen ineen om de optimale werkplek te verwezenlijken? Een continue open dialoog tussen medewerkers en werkgever over hoe het nog veiliger kan helpt hierbij.

Stimuleer de dialoog

Hoe kan je de dialoog tussen werkgever en werknemer structureel vormgeven? Een periodiek laagdrempelig onderzoekje zou een middel kunnen zijn om dit voor elkaar te krijgen. Door dit onderzoek stimuleer je werknemers bewust te kijken naar zijn/haar werkomgeving. Dit onderzoek(je) kan als startpunt dienen voor de dialoog over de risico’s op de werkvloer en mogelijk passende oplossingen. Zo wordt iedereen in de organisatie gestimuleerd om geregeld stil te staan bij deze gevaren.

Sociale Innovatie, 7 concrete tips om direct aan de slag de gaan

Het gebruik maken van de kennis en ideeën van je medewerkers, ook wel Sociale innovatie genoemd, draagt dus bij aan deze vraagstukken binnen de organisatie. Door het gesprek aan te gaan met je werknemers ontstaat er een groter draagvlak voor gekozen oplossingen. Samen creëer je zo de perfecte werkplek en kunnen we de wereld een klein beetje veiliger maken.

*Bron: HRbase

Nog meer mogelijkheden om je organisatie te verbeteren

Lees ook:Samen op weg naar een betere organisatie” van Lotte Slootmaekers.
Meer lezen over werkgeversaansprakelijkheid? Lees het rapport van het Hugo Sinzaheimer Instituut.