Subsidie voor projecten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Georgine Adriaansen

Hoe kunnen medewerkers zo vitaal en gemotiveerd mogelijk hun carrière doorlopen? En hoe kunnen organisaties hier aan bijdragen? Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft aangekondigd subsidies vrij te geven voor projecten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In dit artikel worden de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. 

Duurzaam inzetbare medewerkers

Wanneer zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Het ESF geeft aan dat duurzaam inzetbare medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen werken. We zien in onze medewerkersonderzoeken dat ook bevlogenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en een goede werk-privé balans hierbij van belang zijn. Bevlogen medewerkers zijn gemotiveerd en richten zich tevens op persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied. Organisaties kunnen de subsidie van het ESF bijvoorbeeld inzetten om dit te stimuleren.

Hoe kunnen organisaties bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van de medewerkers?

Het ESF draagt met de subsidie voor bedrijven en (overheids-)instellingen bij aan het op lange termijn goed functioneren van medewerkers en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Advies kan worden ingewonnen op gebied van onder meer periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers, arbeidstijdenmanagement, leercultuur voor medewerkers en hoe er gezond en veilig kan worden gewerkt.

Onderzoek van Effectory en de subsidie

Ook een organisatiescan behoort tot de mogelijkheden, het onderzoek van Effectory komt dan ook in aanmerking voor de subsidie. We adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Per project bedraagt de subsidie maximaal 50% van de projectkosten, tot maximaal €10.000,-. Heeft u interesse? Tussen 15 oktober en 7 november 2014 kunt u hier een aanvraag indienen.

Het aanvragen van de subsidie

Welke projecten maken kans op subsidie? Een aanvraag moet aan verschillende criteria voldoen. Er dienen minimaal twee medewerkers in dienst te zijn, voor projecten geldt een maximale duur van 10 maanden, organisaties zijn verplicht om medewerkers te betrekken bij het project en er dienen referenties te worden aangeleverd als onderdeel van de verantwoording van de keuze voor de adviseur. Wij helpen u graag, waar mogelijk, bij het indienen van de aanvraag. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en worden hierna nauwkeurig bezien, wees er dus snel bij!