Teambuilding bereik je niet met alleen een bedrijfsuitje

Anoek Neele

Organisaties die aan teamontwikkeling willen werken, zetten vaak een gezellig bedrijfsuitje op touw. Zijn deze teambuilding-activiteiten inderdaad de snelste route naar ‘high performance teams’? Teamcoach Anoek Neele vertelt over de voorwaarden voor goede teamprestaties.

Teambuilding bereik je niet met alleen een bedrijfsuitje

In teamverband cupcakes decoreren, een vlot bouwen of met z’n allen naar een escape room. Ik zie dat veel teams verwachten dat dit soort teambuilding-activiteiten niet alleen plezier opleveren, maar ook betere prestaties. Kun je met bedrijfsuitjes inderdaad de samenwerking tussen teamgenoten verbeteren en de teamgeest versterken? Of is hier meer voor nodig?

De vier voorwaarden voor een goede teamprestatie

Teambuilding-activiteiten zijn zeker leuk om elkaar beter te leren kennen. Maar wanneer bijvoorbeeld de doelen en verantwoordelijkheden binnen een team onduidelijk zijn, verandert een bedrijfsexcursie daar niet veel aan. Echte teamontwikkeling bereik je niet door samen een vlot te bouwen, maar wel door systematisch te werken aan een goede teamdynamiek. Zogenaamde ‘high performing teams’ voldoen aan vier voorwaarden: ze hebben duidelijke doelen, ze stemmen taken goed op elkaar af, er heerst onderling vertrouwen en collega’s benutten elkaars krachten.

Whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams

Ben je bezig met het werken aan beter presterende en zelfstandig opererende teams? Download dan ons whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams.

Downloaden

Teambuilding voorwaarde 1: Formuleer duidelijke doelen

Het lijkt logisch dat een team een duidelijk doel en heldere verantwoordelijkheden nodig heeft. Maar toch kom ik heel regelmatig teams tegen die dat niet hebben. De oorzaken daarvan zijn heel uiteenlopend. Soms is een groep mensen bij elkaar gezet vanwege een reorganisatie en is er weinig chemie. Een andere keer is het kostentechnisch handig om een aantal medewerkers samen onder één manager onder te brengen. Om als team optimaal te functioneren is het essentieel om te onderzoeken wat het gezamenlijk doel is. Een efficiente en leuke manier om dit gesprek op gang te brengen is middels het doen van een teamonderzoek.

Teambuilding voorwaarde 2: Stem taken goed op elkaar af

In sommige teams gaat het er lekker informeel aan toe. “Dat pak ik wel op”, hoor je dan, zonder dat concreet wordt afgesproken wat de exacte inhoud van de taak is en wanneer die afgerond moet zijn. Zo’n prettig losse bedrijfscultuur kan echter op termijn leiden tot onnodige onduidelijkheid en irritaties. “Maar dat zou jij toch doen?”, hoor je dan. Dat maakt het op elkaar afstemmen van taken onder alle omstandigheden belangrijk.

Teambuilding voorwaarde 3: Stimuleer goede omgangsvormen

Soms komen discussies maar niet verder. Ze lijken zich eindeloos te herhalen. Dat kan wijzen op een gebrek aan vertrouwen binnen het team. Er rommelt dan iets onder de oppervlakte. De sfeer is echter niet veilig genoeg om sluimerende kwesties aan de kaak te stellen. Vaak kan een buitenstaander in dit soort situaties helpen. Door te zeggen waar het op staat en zo het team een zetje in de goede richting te geven. Een coach kan bijvoorbeeld vragen: “Waarom doen jullie dat steeds zo? Zullen we het eens anders proberen?” Soms is dat lastig. Je kunt een veilige sfeer immers niet afdwingen. Er is tijd nodig om vertrouwen op te bouwen binnen een team. En het kan alleen als de basis op orde is: als doelen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en taken goed op elkaar zijn afgestemd.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Teambuilding voorwaarde 4: Laat teamleden het beste in elkaar naar boven halen

Ik ontmoette laatst een team jeugdwerkers waarvan elk teamlid een eigen specialisatie had gevonden. De één concentreerde zich vooral op heel jonge kinderen, de ander was goed in het zoeken van het juiste gezin in de juiste wijk en de derde onderhield het contact met scholen. Dat team had zelf al fantastische differentiaties aangebracht, op basis van de aanwezige talenten.
Om het beste in elkaar naar boven te halen, moet je in de eerste plaats loslaten dat iedereen hetzelfde is, wil of kan. Je moet elkaars talenten zien en waarderen. Je moet elkaar vertrouwen en een ander iets gunnen. Pas dan kunnen teamleden elkaar optimaal stimuleren om ieder hun specifieke talenten in te zetten.

Continue ontwikkeling

Voor teamontwikkeling is meer nodig dan een avondje uit of weekendje weg. Het is een continue bezigheid, die bovendien inzicht vereist in de voorwaarden voor een goede teamprestatie. Alleen door consequent aan die voorwaarden te werken, kan talent tot bloei komen en kunnen ‘high performance teams’ ontstaan.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen