Teammanagement: voorbereiden op succes

Arjen Swank

Je team voorbereiden op succes begint bij het teammanagement. Als het teammanagement zich niet op de juiste manier voorbereidt, kan van het team niet worden verwacht dat het succesvol zal zijn. Er zijn veel manieren om strategieën voor te bereiden en te implementeren, maar ze zorgen niet altijd voor een succesvol resultaat. In dit artikel geven we een overzicht van teammanagement, strategieën voor teammanagement, en de voor- en nadelen die hierbij komen kijken.

Teammanagement: voorbereiden op succes

Het verschil tussen een teamleider en een teammanager

Bij de meeste bedrijven zijn de functies van teamleider en teammanagement in één functie gecombineerd, maar bij beide rollen horen andere verantwoordelijkheden. Een teamleider is de centrale spil van het team: hij of zij treedt faciliterend op tussen het team en het teammanagement, waarbij de focus voornamelijk ligt bij het ondersteunen van het team zelf. De teamleider kan met directe ondersteuning en coaching beide partijen helpen om tot een succesvol resultaat te komen. De verantwoordelijkheid van een teammanager is over het algemeen om het bedrijf te vertegenwoordigen vanuit het perspectief van teammanagement. De teammanager zorgt er namens de directeur voor dat aan verwachtingen wordt voldaan met betrekking tot doelstellingen, productiviteit, financiën, beleid, winstgevendheid, enz.

Whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams

Ben je bezig met het werken aan beter presterende en zelfstandig opererende teams? Download dan ons whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams.

Downloaden

Strategieën voor het teammanagement om high-performance teams te managen

Het managen van een high-performance team kan een uitdaging zijn, maar er kan genoeg worden gedaan op het gebied van ondersteuning, opleiding en voorbereiding om te voorkomen dat het team uit elkaar valt, of om er in elk geval voor te zorgen dat dit in een vroeg stadium wordt opgemerkt. Het is van cruciaal belang dat het teammanagement handelt vanuit een personeelsgedreven strategie. Dit kan het beste worden gedaan door een profiel van het team samen te stellen aan de hand van een analyse van de teamleden als individuen. In feite stel je gewoon de vraag: “Wie zitten er in mijn team?”

Je kunt beginnen met het bepalen van de ervaring, sterke en zwakke punten en interesses van elk teamlid om vast te stellen hoe deze zaken het team kunnen aanvullen en waar extra ondersteuning nodig is. Zodra je je teamleden als individuen hebt leren kennen, kun je het team als geheel schetsen: wat zijn de sterke en zwakke punten van het team? Op welke gebieden kunnen ze baat hebben bij coaching?

En ten slotte is het van groot belang om vertrouwen op te bouwen tussen het teammanagement en het team, maar ook binnen het team zelf, om tot een positief resultaat te komen. Als teammanager moet je het goede voorbeeld geven. Daarom is het belangrijk dat je duidelijk en transparant communiceert wat de doelen zijn. Zo begrijpt het team wat de verwachtingen zijn en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Zodra elk teamlid duidelijk inzicht heeft in zijn/haar positie binnen het team, kunnen teamleden gemakkelijker onderling vertrouwen opbouwen en als team en met teammanagement samenwerken.

Gratis checklist voor het opzetten van een MTO

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

Strategieën voor het teammanagement om een nieuw team te managen

Dezelfde richtlijnen zijn van toepassing op het managen van een nieuw team. Voordat je een strategie implementeert, kun je echter beter eerst de normen en waarden vaststellen waaraan je je wilt houden. Deze worden in overleg met het team door de teammanager opgesteld aan de hand van een gesprek over verwachtingen en doelen vanuit beide gezichtspunten. Door de spelregels te bepalen krijgt iedereen duidelijk inzicht in zowel zijn eigen rol als die van de andere teamleden. Met een dergelijke basis ben je beter in staat om vertrouwen en respect op te bouwen en zorg je voor een succesvolle samenwerking, die kan bijdragen aan de invoering van toekomstige strategieën.

Teammanagement: doelstellingen beheren

Teamdoelstellingen kunnen samenwerking en groei stimuleren en tegelijkertijd de motivatie vergroten. Als een team regelmatig zijn doelstellingen voltooit, kan het gevoel van voldoening ertoe bijdragen dat de motivatie toeneemt. Bovendien wordt zo ook zichtbaar welke invloed individuele bijdragen en de bijdrage van het team als geheel op het algehele proces hebben. 

Het opstellen van teamdoelstellingen is geen eenvoudige taak. Ze moeten haalbaar, duidelijk en productief, maar ook uitdagend zijn. Je wilt het team echter niet overweldigen met een hoog moeilijkheidsniveau of een onredelijk groot aantal doelstellingen.

Ten eerste is het belangrijk dat het teammanagement de doelstellingen duidelijk communiceert en, indien mogelijk, eventuele KPI’s vastlegt, waaronder deadlines. Zo kan het team in de juiste richting worden gestuurd, omdat ze dan begrijpen wat de verantwoordelijkheden en verwachtingen zijn, vooral als er sprake is van tijdsdruk. Stel vervolgens een beoordelingskader op dat met het oog op transparante met het team moet worden gedeeld. Door KPI’s regelmatig te beoordelen, kan het teammanagement feedback geven en tijdig verbeteringen doorvoeren. Probeer micromanagement echter te vermijden. Geef je team de ruimte om zelfstandig te werken en zo vertrouwen te winnen. Hierdoor ontstaat een resultaatgericht team, waarbij medewerkers gestimuleerd worden om proactief bij te dragen aan het bedrijf, in plaats van alleen het hoognodige te doen.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Effectieve strategieën voor teammanagement

Er zijn veel strategieën voor teammanagement, waarvan het resultaat wordt bepaald door verschillende factoren, zoals het product, de dienst, de omvang van het team, het tijdsbestek, enz. De strategie van een salesteam is mogelijk niet geschikt voor een klantenserviceafdeling, omdat het kan zijn dat zo’n strategie specifiek is gericht op het stimuleren van de verkoop in plaats van het leveren van de vereiste ondersteuning. Er zijn echter enkele strategieën die altijd van toepassing zijn.

Zoals eerder al vermeld, zijn transparantie en eerlijkheid van groot belang. Door ervoor te zorgen dat doelen duidelijk worden opgesteld en mogelijkheden transparant worden gecommuniceerd, kunnen vertrouwen en productiviteit worden opgebouwd. Als het team continu wordt gestimuleerd door middel van positieve feedback, blijven teamleden gemotiveerd, wat leidt tot een grote betrokkenheid.

Wat je bij deze strategieën absoluut moet vermijden, is een gebrekkige implementatie of een verkeerde implementatie. Als er bijvoorbeeld geen informatie wordt gedeeld of als het teammanagement informatie selectief deelt, leidt dit niet tot gelijke kansen, respect en vertrouwen. Als goed gedrag niet wordt beloond of slecht gedrag juist wel wordt beloond, kan dit op de lange termijn tot negatieve gevolgen leiden. Dit schaadt het vertrouwen en respect in het teammanagement en de bedrijfscultuur. Als er bovendien geen mogelijkheid is om dergelijke problemen te melden of als het bedrijf niet bereid is problematisch gedrag aan te pakken, heeft dit zijn weerslag op de strategieën die je probeert te implementeren.

Over het algemeen is het belangrijk dat het teammanagement het goede voorbeeld geeft. Toon het gedrag en de houding die je bij je team wilt terugzien. Die kleine stap zal een enorme invloed hebben op je team en op het resultaat van je strategieën.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen