Top 10 Beste Werkgevers, categorie minder dan 100 medewerkers

Annette Capelle

Levi9 Nederland is de Beste Werkgever 2015 in de categorie minder dan 100 medewerkers. Met een Beste Werkgevers Score van een 9,4 hebben zij een bijzonder mooie prestatie neergezet! We zijn benieuwd naar het verhaal achter deze hoge score en wat we van hen kunnen leren. Annette Capelle van Effectory gaat in gesprek met Paul Schuyt, Chief Executive bij Levi9.

Levi9 is een een IT dienstverlener waarbij het hoofdkantoor in Amsterdam is gevestigd en van waaruit verschillende divisies worden aangestuurd in Oekraïne, Servië en Roemenië. Niet alleen het hoofdkantoor in Nederland scoort hoog op goed werkgeverschap, ook de scores uit Oost Europa liggen significant hoger dan de IT benchmark.

Behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden

Een Beste Werkgevers Score* van een 9,4! Wat licht hier aan ten grondslag? Schuyt licht toe: “Er heerst in onze organisatie een positieve sfeer en we zijn erg succesvol. Dit versterkt elkaar enorm waardoor we in hele positieve flow zitten.” Dat is natuurlijk een prettige manier om vanuit te werken, maar hoe is dit succes ontstaan? Schuyt vervolgt: “We hebben afgesproken om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan: ‘Behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden’. En als het om organiseren gaat: ‘Creëer condities voor jouw mensen gelijk aan de condities waar jezelf in zou willen werken’. De meeste Chief Executives willen de ruimte hebben, hun gang kunnen gaan, initiatief kunnen nemen en dan is het onbegrijpelijk als ze dat vervolgens niet implementeren bij hun mensen er onder. Dus creëer dezelfde omstandigheden voor je mensen als waar jezelf in wilt opereren. We hebben een aparte cultuur waar we heel zuinig op zijn. Dat is de basis voor ons succes.”

Customer intimacy & Employee satisfaction = Success

Levi9 scoort op een aantal HR-thema’s significant hoger dan de IT benchmark, bijvoorbeeld op betrokkenheid, tevredenheid en leiderschap. Op welke wijze besteden ze aandacht aan deze thema’s? Schuyt: “We hebben geen projecten draaien om deze thema’s te beïnvloeden, we zijn eerder elke dag bewust bezig om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan. En dat is dan niet gespeeld, maar juist authentiek. We werken niet met KPI’s, wel met twee pijlers: customer intimacy en employee satisfaction. Die staan heel hoog in het vaandel en dan kan het succes van het bedrijf niet uitblijven. Openheid is binnen ons bedrijf ook heel belangrijk, dat we eerlijk zijn naar elkaar, dat we feedback geven en ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Daarbij is het wel work hard, play hard. En je hoeft niet alles alleen te doen, want teamwork is erg belangrijk.”

Het volledige interview met Paul Schuyt, Chief Executive van Levi9

Meedoen aan Beste Werkgevers 2016

Ben je benieuwd hoe jullie organisatie scoort op de Beste Werkgevers Lijst of ben je benieuwd wat er speelt op de werkvloer? Iedere organisatie in Nederland kan meedoen met Beste Werkgevers. Meld jouw organisatie nu aan en wie weet behalen jullie volgend jaar een award als Beste Werkgever van 2016:

Aanmelden Beste Werkgevers 2016

*De Beste Werkgevers Score wordt bepaald door de tevredenheid van medewerkers over de organisatie, tevredenheid over de werkzaamheden, trots op de organisatie en achter de doelen staan, het bieden van ruimte en kansen om optimaal te presteren en het tonen van waardering aan medewerkers voor hun prestaties. De uiteindelijke berekening van de Beste Werkgevers Score is een ongewogen gemiddelde op deze 6 vragen over goed werkgeverschap.