Top 5 Beste Werkgevers kleine bedrijven

Bert Mostert

Ook kleinere organisaties doen medewerkersonderzoek en werken op deze manier aan goed werkgeverschap. Een belangrijke spelregel binnen het Beste Werkgeversonderzoek is echter dat bij deelnemende organisaties minimaal 100 medewerkers moeten werken.

Kleinere organisaties hebben vaak een andere dynamiek met medewerkers die elkaar goed kennen en een directie die in de regel dichter bij de medewerkers staan. Toch kunnen juist ook bij deze organisaties zaken spelen die onder de oppervlakte leven en die met medewerkersonderzoek objectief boven tafel gehaald kunnen worden. Een goede score is hier dus ook absoluut een mooie verdienste.

Beste Werkgevers met minder dan 100 medewerkers

De top 5 scores op algemene tevredenheid van organisaties met minder dan 100 medewerkers is als volgt:

  1. 8,9 Convenient
  2. 8,5 Stichting Huisartsenpost Zeeland
  3. 8,1 Gemeente Littenseradiel
  4. 8,1 Centrada
  5. 8,0 Omnia Wonen

Meer informatie over de deelnemers aan Beste Werkgevers is te vinden in het gratis Beste Werkgeversmagazine.