Veiligheid op het werk aandachtspunt zorgsector

Arne Barends

Van alle sectoren in Nederland blijken medewerkers in de zorg zich het onveiligst te voelen tijdens de uitvoering van hun werk. Ruim 34% van de zorgmedewerkers geeft aan in 2010 wel eens bedreigd te zijn met geweld. Met name patiënten maken zich hier schuldig aan, maar ook collega’s kunnen de boosdoener zijn. De zorgsector is hiermee de sector waar bedreiging het meeste voorkomt. Het landelijk gemiddelde ligt bijna 10% lager, op 25%.

Hoe is dit hoge cijfer te verklaren? Zorg is een primaire levensbehoefte. Deze vorm van dienstverlening is heel belangrijk voor mensen en daarom emotioneel geladen. Zodra patiënten ervaren dat zij niet goed worden geholpen, worden zij sneller fel richting het zorgpersoneel. Medewerkers in de zorgsector leggen daarnaast regelmatig huisbezoeken af, zij komen in de omgeving waar patiënten zich het sterkst voelen. Dit alles vermindert de rem op agressie. Een betreurenswaardige constatering. Zorgmedewerkers zijn er om te helpen, maar lijken steeds vaker het doelwit te worden van bedreigingen.

Voorkomen is beter dan genezen

Wat kunt u als werkgever doen om geweld tijdens de hulpverlening tegen te gaan? Om bedreiging te voorkomen, is het als werkgever goed om een duidelijk beleid te voeren en het gedrag collectief te veroordelen. Dat begint met actief signaleren waar agressieproblemen voorkomen. Dit kan boven water komen door onderzoek. Omdat een onderzoek meestal anoniem is, geeft dit vaak de meest betrouwbare informatie.

Waarom is die betrouwbaarheid belangrijk? Agressie door patiënten wordt vaak nog wel gemeld, deze informatie bereikt de werkgever meestal vanzelf. Maar agressie door collega’s, dat is een andere verhaal. Dit wordt minder vaak gemeld, omdat dit schaamte met zich mee kan brengen. Door de informatie actief te zoeken, wordt duidelijk dat het onderwerp aandacht krijgt en dit werkt sowieso al preventief.

Problemen bespreekbaar houden

Hoe kan worden omgegaan met bestaande agressieproblemen? Leidinggevenden hebben een hierin sleutelrol. Het onderwerp kan besproken worden in werkoverleg of in één op één gesprekken. Een vertrouwenspersoon is essentieel voor de slachtoffers, gehoord worden en medeleven maken veel verschil in de verwerking van de agressie. Het probleem moet bespreekbaar zijn. Hiervoor kan ook een officiële klachtencommissie ingesteld worden, een soort meldpunt. Verder kunnen trainingen gevolgd worden, het liefst collectief, om op een goede manier om te gaan met agressie. Elke geweldsdreiging is er een te veel en moet serieus genomen worden.

Uw organisatie?

Wilt u monitoren hoe veilig uw medewerkers zich voelen op de werkvloer? Met een medewerkersonderzoek krijgt u op eenvoudige wijze een helder beeld van de beleving van alle medewerkers, van de top tot de werkvloer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Effectory via voorlichting@effectory.nl of 020-3050102. U ontvangt dan vrijblijvend meer informatie.