Verbeter je organisatie door inzicht in de employee journey

Marlies Pellikaan

De werkende wereld verandert. Denk aan de steeds verdergaande digitalisering en robotisering van werk, flexibele arbeidsverhoudingen, vergrijzing en ontgroening. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het voor organisaties belangrijk om flexibel te zijn. En op elk moment klaar zijn voor verandering. Maar hoe doe je dat?

Verbeter je organisatie door inzicht in de employee journey

Door voortdurend vinger aan de pols te houden over hoe het gaat; zowel intern (wat gaat het goed en wat kan er beter) als extern (wat speelt er in de markt en bij mijn klanten). En wie weten dat beter dan je eigen medewerkers? Zij zien van dichtbij wat er speelt en hebben vaak goede ideeën over hoe het beter kan. Slimme organisaties luisteren daarom goed naar hun medewerkers: ze benutten hun feedback én bereiden zich zo samen voor op de toekomst.

Flexibel onderzoek: benut de feedback van medewerkers waar, wanneer en hoe je maar wil

Vrijwel iedere organisatie heeft ervaring met het uitvoeren van regulier medewerkersonderzoek: onderzoek naar de werkbeleving van hun medewerkers. Voor wendbare en duurzaam succesvolle organisaties van nu is één of twee keer per jaar meten niet meer genoeg. Zij willen veel vaker de feedback van medewerkers benutten als het gaat over hun organisatiebrede, team- en individuele werkbeleving. Dus op ieder gewenst moment, over ieder gewenst thema. Van feedback over het inwerkproces tot aan feedback over het hoe en waarom van het verlaten van de organisatie. Kortom: organisaties van nu vragen feedback in de complete employee journey van hun medewerkers.

Wat is de employee journey en waarom is inzicht hierin belangrijk?

Het in kaart brengen van een employee journey is niet het doel op zich. Het is een instrument dat gebruikt wordt om de punten in kaart te brengen waar de organisatie of managers een grote impact hebben op de medewerkers. De employee journey helpt gebieden te signaleren die verbeterd moeten worden en maakt de organisatie/managers bewust van de beleving van medewerkers binnen hun organisatie. De employee journey is dus ‘de reis’ die medewerkers maken binnen een organisatie.

Tijdens deze reis kun je op verschillende momenten om feedback vragen over het werken bij de organisatie. Bijvoorbeeld over het inwerktraject, de samenwerking binnen een team of over belangrijke organisatiethema’s. Met het in kaart brengen van de employee journey maak je inzichtelijk welke belangrijke momenten er in jouw organisatie zijn, waarmee een medewerker gedurende zijn loopbaan te maken krijgt. De employee journey kan per branche of sector verschillen, maar er zijn drie stadia in de reis te onderscheiden die voor elke organisatie gelijk zijn:

  • Instroom: het instromen en inwerkproces van een nieuwe medewerker bij een organisatie. Van sollicitatie tot en met de eerste maanden in dienst
  • Voortgang & doorstroom: het verloop van de rest van de carrière van een medewerker binnen een organisatie
  • Uitstroom: het uitvliegen van een medewerker. Bijvoorbeeld naar een andere organisatie

We zien dat organisaties, die inzicht hebben in hun employee journey en hier gericht mee aan de slag gaan, een aantrekkelijke werkgever en duurzaam succesvol zijn.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

Verbeter de employee journey met behulp van feedback van je medewerkers

Bij Effectory bieden we verschillende instrumenten aan om feedback van je medewerkers te verzamelen op elk gewenst moment gedurende hun loopbaan bij jouw organisatie. Dit geeft inzicht in hoe je medewerkers hun werk ervaren gedurende de verschillende stadia in de employee journey. Dit helpt je om je organisatie van binnenuit te verbeteren, het juiste talent aan te trekken en te behouden én je medewerkers de juiste doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden.

Het blijft niet bij het verzamelen van de feedback: medewerkers krijgen ook de kans om concrete verbeterpunten voor elke stap in hun reis aan te geven. Daar kun je als organisatie vaak direct mee aan de slag. En lukt dat niet, dan bieden wij je daar graag de handvatten voor aan.

In het stadium van voortgang & doorstroom halen organisaties vaak feedback van medewerkers op via een regulier jaarlijks medewerkersonderzoek of door middel van Flex en Pulse onderzoek. Met Pulse onderzoek haal je feedback op wanneer, hoe vaak en op welke wijze je maar wilt. Bijvoorbeeld decentraal – per regio of functiegroep –, als er een specifiek thema speelt binnen je organisatie of als je een verandering wilt polsen. Denk aan de werkdruk van medewerkers sinds de reorganisatie van afgelopen najaar of de nieuwe rolverdeling binnen een team.

Speciale aandacht voor feedback van startende en vertrekkende medewerkers

De andere stadia van de employee journey – instroom en uitstroom – vragen om andere feedbackinstrumenten. Feedback verzamelen van startende medewerkers via een instroomonderzoek helpt je aan inzichten om vroegtijdig verloop te voorkomen en je inwerktraject te verbeteren. De eerste maanden in een functie zijn voor nieuwe medewerkers cruciaal voor het verdere verloop van een carrière en voor de kickstart voor bevlogenheid en productiviteit bij nieuwe medewerkers.

De feedback van een vertrekkende medewerker is ook heel waardevol. Waarom gaat hij weg en wat kun je als organisatie verbeteren? Lag het aan zijn carrièrekansen, de cultuur of misschien het leiderschap in de organisatie? In het uitstroomonderzoek kun je hierop inzoomen. Het helpt je op een goede manier afscheid te nemen van medewerkers. Daarmee vergroot je de kans dat ze een ambassadeur van je organisatie blijven bij (on)vrijwillig vertrek.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Goed draaiende teams dragen bij aan duurzaam organisatiesucces

Tijdens de employee journey is het belangrijk om inzicht te krijgen in de teamdynamiek en de samenwerking binnen en tussen teams. Goed draaiende teams zijn de stuwende kracht van een organisatie. Is er binnen teams ruimte voor dialoog en neemt iedereen z’n verantwoordelijkheid, dan vergroot je de kans op betere prestaties, innovaties en werkplezier. Alleen: goed presterende teams heb je als organisatie niet zomaar. Het vraagt om onderling vertrouwen en helder inzicht in de teamdynamiek.

Wat levert het op?

Door inzicht te hebben in de employee journey behaal je als organisatie op verschillende gebieden winst:

  • Nieuwe medewerkers zijn snel ingewerkt
  • Je bent aantrekkelijk voor talent
  • Je verbetert je organisatie samen met je medewerkers
  • Je hebt een positieve impact alle medewerkers binnen je organisatie
  • Je bent wendbaarder en innoveert sneller

Met andere woorden: je geeft je organisatie een stem die je vertelt waar het beter kan. Waardevol voor de organisatie en een belangrijk signaal richting je medewerkers: hun mening telt!  

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen