Verzuim: Voorkomen is beter dan genezen

Suzanne Mancini

Iedereen is erbij gebaat dat medewerkers hun werk zo goed en prettig mogelijk kunnen uitvoeren. In welke mate uw mensen hiertoe in staat zijn, wordt hun werkvermogen genoemd. Bij een laag werkvermogen is er een verhoogd risico op uitval in de toekomst. Verstandig dus, om dit goed te monitoren.

Om het werkvermogen van uw medewerkers in kaart te brengen, wordt gekeken hoe lekker uw medewerkers mentaal en fysiek in hun vel zetten en hoeveel energie zij hebben om aan de slag te gaan. Effectory ontwikkelde hiervoor de vitaliteitscan. Merel van der Lei, productmanager bij Effectory: “Het monitoren van het welzijn van je mensen is belangrijk. Voor de werksfeer en de productiviteit, maar ook om verzuim tegen te gaan. Als medewerkers mentale of fysieke problemen hebben, dan zijn zij eerder geneigd zich ziek te melden. Een belangrijke reden dus om de vitaliteit van je medewerkers in de gaten te houden.”

Een gezonde arbeidsorganisatie

Vitale medewerkers zijn het fundament van een gezonde arbeidsorganisatie. Hoe vitaal iemand is, heeft invloed op de mate van plezier en productiviteit in het werk. Een medewerker is vitaal als er een goede balans is tussen stress en energie. Een combinatie dus tussen een gezonde werkdruk en de mate van energie die een medewerker vanuit zichzelf heeft.

De score op vitaliteit in het medewerkersonderzoek van Effectory geeft aan hoe medewerkers hun mentale en fysieke vitaliteit beoordelen. De vitaliteitsvragen hebben te maken met stressgevoeligheid en werkbelasting, de balans tussen werk en privé, de energie die het werk oplevert en of iemand het werk fysiek aankan. Uit deze vragen volgt een totaalscore op vitaliteit. Deze score kan berekend worden per team, maar ook voor de organisatie als geheel.

Hoe verbeter je de vitaliteit?

Merel van der Lei: “We zien dat onze klanten behoefte hebben aan concrete handvatten om de vitaliteit te verhogen. Effectory berekent specifiek voor elke organisatie wat de werkgerelateerde factoren zijn die de vitaliteit van medewerkers beïnvloeden. Die factoren verschillen, want elke organisatie is uniek. Het stimuleren van plezier of uitdaging in het werk kan veel verschil maken, maar het kan ook gaan om het bieden van de juiste middelen om het werk goed uit te kunnen voeren of de ruimte om persoonlijke zaken vertrouwelijk te bespreken. We geven elk van onze klanten een overzicht van factoren waar aan gewerkt kan worden, punten die de vitaliteit in hun organisatie positief zullen beïnvloeden. Want pas als je weet waar je aan moet werken, kun je echt wat betekenen voor de vitaliteit van je mensen. En dat komt het werkvermogen van je organisatie enorm ten goede.”