Waar blinken de Beste Werkgevers van 2015 in uit

Hadewych van Middelaar

Waar blinken Beste Werkgevers in uit ten opzichte van andere organisaties in Nederland? Bekijk de cijfers van het Beste Werkgeversonderzoek en ontdek op welke HR thema’s Beste Werkgevers hoog scoren, hoe medewerkers hun organisatie waarderen en waarin Beste Werkgevers nog meer uitblinken.

Waar blinken de Beste Werkgevers van 2015 in uit?

Het Beste Werkgeversonderzoek

Aan het Beste Werkgeversonderzoek van 2015 namen 347 organisaties deel. De gemiddelde respons van deze organisaties was 71%. In absolute aantallen gaat het om 201.029 respondenten. Van de 347 deelnemende organisaties hebben 100 organisaties zich gekwalificeerd als Beste Werkgever op basis van de Beste Werkgevers Score in de categorieën meer dan 1.000 medewerkers en minder dan 1.000 medewerkers.

Complete uitslag Beste Werkgevers 2015

De Beste Werkgevers Score

De Beste Werkgevers Score wordt bepaald door elementen als tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over de werkzaamheden, trots op de organisatie en achter de doelen staan, het bieden van ruimte en kansen om medewerker optimaal te laten presteren en het tonen van waardering aan medewerkers voor hun prestaties. De berekening van de Beste Werkgevers Score is een ongewogen gemiddelde op deze 6 vragen over goed werkgeverschap.

Hoe scoren Beste Werkgevers ten opzichte van andere organisaties?

Beste Werkgevers scoren op alle HR thema’s hoger dan andere organisaties. Betrokkenheid en tevredenheid springen er uit. Bent u benieuwd wat de belangrijkste beïnvloeders zijn van de thema’s en welk percentage bevlogen én betrokken medewerkers de Beste Werkgevers hebben?

Bekijk de cijfers van het Beste Werkgeversonderzoek 2015 (PDF)

Wilt u inzicht in wat er in uw organisatie speelt?

Wilt u inzicht in de HR thema’s die er bij uw eigen organisatie spelen? Het Beste Werkgeversonderzoek staat open voor alle organisaties in Nederland. Deelname is gratis voor organisaties met meer dan 1.000 medewerkers. Meld u aan en u ontvangt vrijblijvend informatie over deelname aan het Beste Werkgeversonderzoek.

Wat levert deelname uw organisatie op?

  • Een uitgebreide rapportage die inzicht biedt in hoe uw organisatie scoort in vergelijking met de landelijke benchmark;
  • Direct inzicht in uw prestatie als werkgever;
  • Trotse medewerkers die zich gehoord voelen;
  • Indien u zich kwalificeert: landelijke bekendheid via alle grote Nederlandse media;
  • Indien u zich kwalificeert: positieve branding richting al uw klanten;
  • Indien u zich kwalificeert: een bedrijfsprofiel in het Beste Werkgevers magazine.

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden