Waar blinken de Beste Werkgevers van 2016 in uit?

Hadewych van Middelaar

Waar blinken Beste Werkgevers in uit ten opzichte van andere organisaties in Nederland? Bekijk de cijfers van het Beste Werkgeversonderzoek in 2016. Ontdek op welke HR thema’s Beste Werkgevers hoog scoren, hoe medewerkers hun organisatie waarderen en waarin Beste Werkgevers uitblinken.

Waar blinken de Beste Werkgevers van 2016 in uit?

Het Beste Werkgeversonderzoek

Aan het Beste Werkgeversonderzoek 2016 hebben 313 organisaties deelgenomen. De gemiddelde respons van deze organisaties was 71,5%. Het absolute aantal is 224.567 respondenten.

Bekijk hier de cijfers en feiten van het Beste Werkgeversonderzoek 2016 (pdf)

Beste Werkgevers Magazine 

In het magazine ‘Hoe word ik een Beste Werkgever?’ ontdek je alles over de Beste Werkgevers van Nederland.

Downloaden

Beste Werkgevers Score

De ranking wordt gebaseerd op de Beste Werkgevers Score. De Beste Werkgevers Score toont aan  hoe  goed een organisatie haar medewerkers in staat stelt om te presteren. In ieder medewerkersonderzoek zijn vragen opgenomen die samen de  score vormen. Het gaat bij deze score om elementen als:

  • Mate van trots op de organisatie
  • Mate waarin medewerkers achter de doelen van de organisatie staan
  • Ruimte en kansen om als medewerker optimaal te presteren
  • Waardering voor de prestaties van medewerkers
  • Tevredenheid over de organisatie
  • Tevredenheid over de werkzaamheden

De uiteindelijke berekening van de Beste Werkgevers Score is een ongewogen gemiddelde op deze vragen over goed werkgeverschap. Lees er alles over op www.beste-werkgevers.nl.