Werk aan de winkel voor de retailsector

De retailsector scoort wat betreft uitdagende werkzaamheden lager dan gemiddeld in Nederland. Op de stelling ‘Mijn organisatie biedt mij een uitdagende werkomgeving’ wordt met een 6,6 lager gescoord dan het landelijk gemiddelde (7,0). Ook op stellingen als ‘Ik doe zinvol werk’, ‘Ik ben trots op het werk wat ik doe’ en ‘Mijn werk geeft mij energie’ wordt lager gescoord dan het landelijk gemiddelde. Werk aan de winkel dus, letterlijk en figuurlijk. De oplossing is echter dichterbij dan gedacht. Door sociale innovatie actief toe te passen wordt het werk enerzijds leuker voor medewerkers zelf, anderzijds levert het ook veel op voor de organisatie. Laat medewerkers actief meedenken over de invulling van hun werk en het organisatiebeleid. Met de ideeën van de werkvloer kunnen organisaties immers sneller innoveren en inspringen op klantwensen. Een     win-win situatie. De volgende 4 praktische tips helpen u sociale innovatie effectief toe te passen in uw dagelijkse praktijk. 

Werk aan de winkel voor de retailsector

Tip 1: Organiseer als directie maandelijks een lunch (‘broodje kaas met de baas’) om met medewerkers over organisatiebrede onderwerpen van gedachten te wisselen. 

Tip 2: Laat medewerkers (op vrijwillige basis) brainstormen over een organisatiebreed vraagstuk. Zorg er wel voor dat het een goed afgebakend vraagstuk is en dat de sessie begeleid wordt door iemand die hulp kan bieden.

Tip 3: Vraag alleen input aan medewerkers als u ook echt van plan bent om hier iets mee te doen. Zorg altijd voor een goede opvolging en koppel terug aan medewerkers wat er met ideeën gebeurt of waarom er niks mee gebeurd is.

Tip 4: Gebruik de nieuwe mogelijkheden van sociaal intranet (zoals Yammer) om medewerkers continu te laten meedenken en praten.

Benut de kennis binnen uw organisatie effectief

Er is ongelofelijk veel kennis aanwezig in uw organisatie. Maak hier effectief gebruik van. Wie weten er nu beter hoe er handiger, slimmer en efficiënter gewerkt kan worden dan uw eigen medewerkers, die elke dag het werk uitvoeren, klanten helpen en de organisatie draaiende houden?

Meer lezen over de werkbeleving in de retailsector?

Vraag het sectormagazine Retail gratis aan >>