Werkbeleving binnen woningcorporaties

Marvin van de Brug

De woningcorporatiebranche is volop in beweging. Onder andere bezuinigingen, de verhuurdersheffing en de herziening van de woningwet zorgen voor uitdagingen. En één ding is duidelijk: de huurder moet weer centraal komen te staan. Processen worden geoptimaliseerd, medewerkers moeten functie overschrijdend kunnen werken en we moeten af van de eilandsjescultuur. Is dit haalbaar? Ja. Is dit eenvoudig? Nee. Maar alleen door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en eigenaarschap te stimuleren, kunnen woningcorporaties deze stappen maken. Medewerkers spelen hierin een cruciale rol.

Werkbeleving binnen woningcorporaties

Dit vraagt om veranderbereidheid en in sommige gevallen ook andere competenties van medewerkers. Het begint allemaal met bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zijn de mensen die hun werk met passie uitvoeren, vanuit hun hart. Het zijn degenen die een stapje extra zetten. Wat is de invloed van alle ontwikkelingen op de bevlogenheid van medewerkers? En wat is het voordeel van bevlogen medewerkers?

Hier volgt een overzicht van onze benchmarkcijfers van de werkbeleving binnen woningcorporaties afgezet tegen het gemiddelde van Nederland (Benchmark NL).

Bevlogen versus niet bevlogen medewerkers

Organisaties met bevlogen medewerkers zijn klantgerichter, creatiever en innovatiever. Ze werken efficiënter en zijn in staat om zich sneller aan te passen aan de veranderende klantwensen, aan de tijdsgeest en innovaties.

Binnen de woningcorporatiebranche zien we onder andere dat bevlogen medewerkers in vergelijking met niet bevlogen medewerkers betere ontwikkelingsmogelijkheden ervaren (7,8 to.v. 6,5) en het leiderschap in de corporaties positiever beoordelen (8,1 t.o.v. 6,9). Daarnaast zijn ze meer veranderingsbereid (8,6 to.v. 7,2) en scoren ze aanzienlijk hoger op klantgerichtheid (7,8 to.v. 6,7).

Woningcorporaties en het gemiddelde van Nederland

Als we vervolgens inzoomen op de scores op deze thema’s in de Benchmark Nederland dan zien we dat woningcorporaties over het algemeen iets positiever scoren. Alleen klantgerichtheid wordt lager beoordeelt dan het gemiddelde van Nederland (7,8 t.o.v 8,2). Klantgerichtheid is een belangrijk thema binnen woningcorporaties. De focus ligt op de oorsprong van woningcorporaties (‘terug naar de bedoeling’) en efficiëntere en snellere processen om huurders goed te kunnen helpen.

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

De afgelopen jaren hebben er binnen de branche veel reorganisaties plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn functies verschoven of heringedeeld. Woningcorporaties zijn bezig met de verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Mensen zijn van nature autonoom. Ze willen graag zelf kunnen bepalen wanneer én hoe ze dingen doen. Dit geldt ook op de werkvloer. Het is daarom belangrijk om medewerkers zoveel mogelijk de ruimte te bieden om het werk op een eigen manier uit te voeren. Dit maakt het werk leuker en het wordt ook vaak op de meest efficiënte manier uitgevoerd.

We zien in de cijfers dat de branche goed op weg is ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Medewerkers in de branche ervaren meer autonomie. Zo beoordelen ze het zelf indelen van hun tijd met een 7,1 (t.o.v. 6,8) en hun beslissingsbevoegdheid met een 7,0 (t.o.v. 6,9). Bevlogen corporatiemedewerkers zijn hier zelfs aanzienlijk positiever over (tijd zelf indelen: 7,8 en beslissingsbevoegdheid: 8,1).