Zorgmedewerker loopt vast in administratieve rompslomp

Suzanne Mancini

De werkdruk in de zorg neemt toe. Uit onderzoek van Effectory, uitgevoerd onder ruim 150.000 zorgprofessionals in Nederland, blijkt dat ruim 36% van de medewerkers de werkdruk te hoog of veel te hoog vindt. Dit percentage groeit jaarlijks gestaag. De oorzaak? Teveel administratieve verplichtingen.

Zorgmedewerker loopt vast in administratieve rompslomp

De stelling ‘Ik ervaar een goede verhouding tussen mijn administratieve taken en mijn overige werkzaamheden’ scoort een onvoldoende, een 5,5. Ook de stelling ‘Ik heb voldoende tijd om mijn werk naar behoren uit te voeren’ scoort laag, een 5,6. Het jammere is dat zorgmedewerkers bij voorkeur aandacht geven aan hun cliënten en patiënten. De stelling ‘Binnen onze organisatie staat de cliënt centraal’ wordt beoordeeld met een 7,8.

Zorgmedewerker wil zorgen

“Zorgmedewerkers willen zorgen. Om deze reden hebben zij hun vak gekozen”, vertelt Alexandra van Rijckevorsel, zorgconsultant bij Effectory. “Als zij hier de ruimte voor krijgen, zorgt dit voor zingeving en werkplezier. Veel medewerkers in de zorg doen hun werk vanuit een bepaalde roeping, zij willen bijdragen. De stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik met mijn werk een bijdrage lever’ scoort bijvoorbeeld hoog, gemiddeld een 8,3. Het is jammer dat deze zuivere motivatie vertroebeld raakt door een overschot aan regels, procedures en administratieve zaken.”

Meer grip op regels en procedures

Positief is echter dat de sector volop in ontwikkeling is op dit gebied. Van Rijckevorsel vervolgt: “Veel zorgorganisaties zijn bezig om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen, op de werkvloer. Ook is er volop aandacht voor voldoende regelruimte binnen teams. Zij verdelen zelf het werk, maken afspraken en letten erop dat die nageleefd worden. Als dit goed lukt, krijgen medewerkers meer grip op de bestaande regels en procedures. Hierdoor neemt de administratieve druk dikwijls wat af. Dat is waardevol voor het werkplezier van zorgprofessionals en voor de kwaliteit van de zorg.”