Hogeschool de Kempel: “Sta open voor de ander, met elkaar weet je meer, ik denk dat wij dat met elkaar goed kunnen”

Hogeschool de Kempel: “Sta open voor de ander, met elkaar weet je meer, ik denk dat wij dat met elkaar goed kunnen”

Hogeschool de Kempel, voor de negende opeenvolgende keer door de Keuzegids hoger onderwijs, bekroond als de beste pabo in Nederland is een koploper in onderwijskwaliteit.

De sleutel tot het voortdurende succes ligt in de centrale benadering van mensen, zowel studenten als medewerkers. Hogeschool de Kempel deelt ervaringen en inzichten van hun succesvolle medewerkerscultuur.

Het Kloppend hart van Hogeschool de Kempel 

Bij Hogeschool de Kempel is de koffiekamer de plek voor verbinding tussen medewerkers. Robert Verbruggen, Voorzitter van het College van Bestuur bij Hogeschool de Kempel, beschrijft het als “Het kloppend hart van de organisatie.”

De koffiekamer is een plek om te ontspannen en verhalen te vertellen, over privé of werk. Linda Teeuwen, HRM Beleidsadviseur bij Hogeschool de Kempel, schetst de sfeer vol enthousiasme. “Er is een gastvrouw die zorgt dat het medewerkers aan niets ontbreekt, van vers fruit tot hapjes en drankjes.”

Uiteraard is de koffiekamer slechts het topje van de ijsberg wat betreft medewerkerswelzijn van deze hogeschool. “Wij vertrouwen de medewerkers en geloven in autonomie. De taken worden verricht, ook als dit meer vraagt dan gedacht. Soms moeten wij medewerkers zelfs stimuleren om tijdig te stoppen.” voegt Verbruggen toe.

Om het welzijn van medewerkers te bevorderen is heldere communicatie nodig en dat zit verweven in het DNA van de hogeschool.

Medewerkerswelzijn is een topprioriteit bij Hogeschool de Kempel

Het continu verbeteren, wat we in het onderwijs doen, willen we ook voor het welzijn van de medewerkers.

De onderwijsfilosofie van de school, diepgeworteld in haar onderwijsmodel, wordt consequent toegepast in het beleid voor medewerkers “Het continu in kleine stapjes verbeteren, wat we in het onderwijs doen, passen we ook toe voor het welzijn van de medewerkers,” vertelt Verbruggen.

Teeuwen zegt; “Als mensen goed voor zichzelf zorgen, dan kunnen ze zichzelf hier ook goed laten zien.” Medewerkers kunnen wekelijks stoelmassages krijgen en deelname aan sportactiviteiten wordt aangemoedigd. Daarnaast worden lunches en workshops voor bewegen, slaap en voeding georganiseerd.

De visie van de Kempel is holistisch, daarom worden, ook op financieel gebied, medewerkers waar mogelijk ondersteund.

Naast de initiatieven op gebied van welzijn zijn ook de formele evaluatiemomenten gericht op de ervaringen en behoeften van medewerkers. Veel is mogelijk zolang het past in de koers van de Kempel.

Tweezijdige evaluatiegesprekken voor meer werkgeluk

Wij kennen geen functioneringsgesprekken, wij voeren tweezijdige gesprekken, waarin we bespreken hoe het gaat met het werk maar ook ‘wat vind jij belangrijk de komende periode om enthousiast te blijven en je ding te kunnen blijven doen waar jij je goed bij voelt?’

Het werkgeluk van de medewerkers van Hogeschool de Kempel is de basis van het organisatorisch succes. “We zijn een kleine organisatie met 115 mensen… We vinden het heel belangrijk dat collega’s betrokken zijn bij elkaar en met de organisatie,” zegt Verbruggen.

Dit vereist aandacht, wederzijds begrip en concrete acties in reactie op de behoeften van medewerkers. Verbruggen legt uit, “Wij kennen geen functioneringsgesprekken, wij voeren tweezijdige gesprekken, waarin we bespreken hoe het gaat met het werk maar ook ‘wat vind jij belangrijk de komende periode om enthousiast te blijven en je ding te kunnen blijven doen waar jij je goed bij voelt?”

Door actief te luisteren naar medewerkers en actie te ondernemen op hun inbreng maakt Hogeschool de Kempel het verschil.

Objectieve toetsing van werkbeleving van medewerkers

Als hulpmiddel naast de korte lijnen tussen medewerkers en management, gebruikt Hogeschool de Kempel objectieve toetsingsmethoden voor het meten van werkbeleving.

Teeuwen legt uit dat de informele cultuur en regelmatige interacties een goed inzicht geven in hoe collega’s zich voelen.

De HBO Werkbelevingsscan, ontstaan uit een samenwerking van InternetSpiegel, Zestor en de Vereniging van Hogescholen, vult deze open gesprekken aan met kwantitatieve feedback. Medewerkers krijgen hier de mogelijkheid anoniem hun mening te delen over de factoren die hun werk beïnvloeden.

Deze scan kan helpen bij het onthullen van verborgen problemen, met als doel het welzijn binnen de organisatie op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

Naast deze evaluaties, weerspiegelt ook het sterke werkgeversmerk van de hogeschool hoe gewaardeerd en betrokken medewerkers zich voelen bij Hogeschool de Kempel.

Het krachtige werkgeversmerk van Hogeschool de Kempel

Het meten van medewerkerssentiment doet Hogeschool de Kempel met behulp van de Employee Net Promotor Score (eNPS). Deze score geeft de mate waarin medewerkers hun organisatie zouden aanbevelen als werkgever weer.

Met een indrukwekkende score van 90 (gebaseerd op een schaal van -100 tot +100) is Hogeschool de Kempel een uitblinker. De gemiddelde score binnen de gehele hbo-sector is een 9. De Kempel behaalt een resultaat dat dus 10x hoger ligt dan het gemiddelde.

Dergelijke successen worden tegen het einde van het jaar organisatiebreed gedeeld. Zoals Teeuwen aangeeft draagt het vieren van successen bij aan de positieve werkcultuur van Hogeschool de Kempel.

Medewerkers willen doen wat hen energie geeft

Medewerkersonderzoeken en eNPS scores zijn geen kant en klare oplossingen, het zijn aanvullingen op de initiatieven van Hogeschool de Kempel, de open gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers.

“Docenten willen graag met studenten werken, die zitten niet te wachten op KPI’s, we hebben ze wel, maar gebruiken ze op de achtergrond als sturingsmiddel. Wij vallen collega’s niet lastig met dingen die energie kosten, maar we laten ze datgene doen waar zij energie van krijgen.”

Door een open cultuur en platte organisatiestructuur praten medewerkers van Hogeschool de Kempel graag over hun ervaring, passies en doelen voor de toekomst. Deze gesprekken zijn de aanleiding voor initiatieven binnen de organisatie die al jarenlang consistent zorgen voor successen.

Dynamische succesfactoren van de beste Pabo school van Nederland

De titel van de beste Pabo school van Nederland maakt de organisatie trots op de inzet van haar medewerkers. Verbruggen zegt, “Wij geloven niet in een ranking maar wel in een visie die leidt tot de ranking.”

Een goedlopende organisatie draait op medewerkers, “Als het met medewerkers goed gaat, gaat het met je organisatie ook goed… De belangrijkste factor die je hebt is de mens, daarom moet je zicht hebben op hun ontwikkeling, anders is dat een gemiste kans.”

Het zijn deze medewerkers, de docenten die de visie van de school uitdragen. “Wij proberen de studenten te leren dat ‘jouw wereld één van de vele werelden is en dat je moet staan voor andere werelden zonder je oordeel direct klaar te hebben. Sta open voor de ander, met elkaar weet je meer, ik denk dat wij dat met elkaar goed kunnen.”

Het succes van de hogeschool bestaat uit een samenspel van factoren die leiden tot het positieve resultaat, voor studenten, voor medewerkers en voor de organisatie.

Wil je net als Hogeschool de Kempel ook meer inzicht in wat jouw medewerkers vinden van je organisatie? Begin vandaag nog met behulp van de InternetSpiegel.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen