Stichting SIG’s succesverhaal over medewerkersbevlogenheid 

Stichting SIG’s succesverhaal over medewerkersbevlogenheid 

Stichting SIG een uitzonderlijke werkgever in de gehandicaptenzorg, stond opnieuw in de schijnwerpers als World-class Workplace. Voor het tweede opeenvolgende jaar behoort de stichting tot de top van beste werkgevers van Nederland.

De missie van Stichting SIG is het bevorderen van de zelfstandigheid en levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme, door hen te ondersteunen in hun woonsituatie en dagelijkse activiteiten. Dat doen ze door hun diensten variërend van residentiële zorg en ambulante ondersteuning tot dagbesteding.

Om haar medewerkers op deze missie te ondersteunen heeft SIG een toegewijde aanpak geïmplementeerd waarbij de cliënt, maar ook de medewerker altijd centraal staat.

Astrid Reulen, Clustermanager Organisaties en waarnemend bestuurder bij Stichting SIG, leverde een waardevolle bijdrage aan Effectory’s World-Class Workplace event op 18 april. Tijdens HR-History sessies deelde Astrid haar inzichten en tips om de urgente uitdagingen in de zorg zoals retentie en werkdruk effectief aan te pakken.

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden

Boven de benchmark: een excellente werkgeversscore  

De winnaars van het World-class Workplace label worden bepaald middels een onafhankelijk onderzoek van Effectory.

In dit onderzoek behaalde SIG een werkgeversscore van 8.0 (op een schaal van 1-10), stijgt SIG boven de benchmark van 7,2 uit. Deze score laat de noodzaak zien van medewerkersfeedback om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

De erkenning als World-class Workplace is een direct gevolg van positieve   medewerkersfeedback.

Het is belangrijk dat als je medewerkersonderzoek uitvoert, dat je er dan al zichtbaar iets mee doet en ook laat zien, dat medewerkers invloed hebben

“Het is belangrijk dat als je medewerkersonderzoek uitvoert, dat je er dan al zichtbaar iets mee doet en ook laat zien, dat medewerkers invloed hebben. Want regie, dat willen we allemaal natuurlijk wel. Onze medewerkers voor 95 procent zelf de regie. De manier waarop ze hun werk indelen, hoe dat gaat, zij zijn de professionals. Maar de omstandigheden waarin ze werken, dat is wel fijn als wij daarin ondersteuning bieden. Ik maakte net al het grapje, het is net een relatie. Je zal moeten blijven werken, je moet zorgen dat het werkt.”

Om dit te realiseren, heeft Stichting SIG verschillende uitdagingen moeten overwinnen. Dat deed de organisatie met behulp van feedback van medewerkers. De zorgorganisatie leerde wat hun medewerkers drijft door actief te meten en aan te passen. Teamleiders weten bij SIG wat medewerkers nodig hebben om zich prettig en veilig te voelen op hun werkplek.

3 strategieën om uitdagingen in de zorgsector te overwinnen

De uitdagingen waar Stichting SIG mee te kampen had zijn inherent aan de zorgsector. Net als andere zorgorganisaties kreeg SIG te maken met de complexiteit die verschillende behoeftes van medewerkers, het beheersen van hoge werkdruk en het aanpakken van verloop en andere sectorbrede problemen.

Stichting SIG gebruikt de volgende drie HR-strategieën om deze uitdagingen effectief aan te pakken.

1. Proactief en ondersteunend leiderschap
Om de hoge werkdruk te minimaliseren en verloop te verminderen, heeft SIG een managementstijl ontwikkeld die sterk leunt op proactiviteit en ondersteuning. Clustermanagers en teamleiders bij SIG werken nauw samen met de teams. Ze anticiperen op mogelijke stressfactoren om actief oplossingen te bieden. “We hebben een ‘doenersboekje’ waarin de pijlers concreet zijn gemaakt. Dat is taal die we allemaal met elkaar delen – en taal is heel belangrijk,” zegt Astrid.

Door onderzoek signaleren teamleiders de behoeften van medewerkers en zijn ze een directe lijn die communicatie met het management versoepelt.

2. Focus op ontwikkeling en veerkracht van medewerkers
Stichting SIG investeert consequent in het welzijn en de professionele ontwikkeling van hun medewerkers. Door te investeren aan de ‘voorkant’, door middel van training, ondersteuning en passende technologische hulpmiddelen, vermindert de organisatie de kans op problemen aan de ‘achterkant’, zoals burn-out en hoog verloop. Dit verbetert de medewerkerstevredenheid, maar verzekert ook de continuïteit en kwaliteit van zorg.

Door grondige analyse van de resultaten van regelmatige medewerkersonderzoeken krijgt Stichting SIG helder inzicht in hoe haar medewerkers de bedrijfscultuur, het management, de groeikansen en waardering binnen de organisatie beoordelen.

3. Generatiebewust beleid in de zorg
Stichting SIG erkent de diversiteit binnen hun medewerkersbestand, waarbij drie verschillende generaties elk hun eigen verwachtingen en behoeften hebben. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de stichting een generatiebewuste benadering geadopteerd. Zo kunnen jongere medewerkers bijvoorbeeld benaderd met digitale middelen en trainingen via video, terwijl voor oudere medewerkers meer traditionele methodes behouden blijven.

Dit beleid van kruisbestuiving versterkt de teamdynamiek, bevordert samenwerking en draagt bij aan een inclusieve organisatiecultuur. Jongere medewerkers, vaak vaardiger in technologie, kunnen bijvoorbeeld oudere collega’s ondersteunen die mogelijk meer ervaring hebben in cliëntgerichte vaardigheden of administratieve taken.

Astrid zegt, “Door mensen te koppelen die elkaar kunnen aanvullen, versterken we niet alleen de teamdynamiek, maar optimaliseren we ook de zorg die we bieden. Het is een kwestie van kijken naar wat elk individu kan brengen en hoe dat het team ten goede komt. Dit soort synergie is wat ons onderscheidt.”

De voordelen van een mensgerichte aanpak voor retentie

De strategieën die Stichting SIG heeft geïmplementeerd, hebben geleid tot een gemiddelde medewerkerstevredenheid score van 8 op een schaal van 1 tot 10. Deze resultaten benadrukken de effectiviteit van een werkomgeving die de behoeften van haar medewerkers prioriteert. Bevlogenheid is namelijk een belangrijke KPI om retentie te voorspellen. Tevreden medewerkers blijven immers aanzienlijk langer bij hun organisatie.

Een mensgerichte aanpak zorgt ervoor dat medewerkers ervaren dat ze bij SIG op hun collega’s kunnen rekenen voor hulpvragen. Medewerkers ervaren hun werk als zinvol, met een score van 8,9 voor betekenisvol werk, wat bijdraagt aan hun trots op wat ze doen bij SIG, beoordeeld met een 8,7.

Dit toont aan dat SIG een betrokken werkgever is, waar andere organisaties in de zorgsector zich aan kunnen spiegelen.

Succesverhalen van organisaties: Uitdagingen, Oplossingen en Impact

Ontdek hoe toonaangevende organisaties medewerkersfeedback succesvol hebben geïmplementeerd om strategische doelen te bereiken.

Ontvang de inspiratiebundel

Betrokken leiderschap voor betrokken medewerkers

Als medewerkers tevreden en trots zijn en zich gehoord voelen zullen ze zich meer betrokken voelen bij de organisatie en haar visie. Medewerkers van SIG geven met een score van 8,6 aan dat ze de visie van de stichting ondersteunen.

Meer medewerkersbetrokkenheid kan leiden tot een daling van het verloop, wat vervolgens de kosten voor werving en training verlaagt en zorgt voor een stabiele werkomgeving. Bovendien bevordert het een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en erkend worden voor hun bijdragen, wat essentieel is in de zorgsector waar de emotionele lading hoog kan zijn. Om dit te bewerkstelligen is betrokken leiderschap cruciaal.

Een belangrijk resultaat van betrokken leiderschap is de verminderde werkdruk, waardoor medewerkers een gezondere werk-privébalans ervaren. Dit wordt vooral bereikt door de proactieve benadering van het management om vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen voordat deze escaleren.

Wij zorgen dat als er iets te vieren is of als moeilijke situaties zich voordoen, dan wij er zijn. Dan komen wij. Wij horen dat terug van verwanten, medewerkers horen dat en zijn dan trots.

“Wij zorgen dat als er iets te vieren is of als moeilijke situaties zich voordoen, dan wij er zijn. Dan komen wij. Wij horen dat terug van verwanten, medewerkers horen dat en zijn dan trots. Dat is echt wel te plannen. Het enige is, je moet geen 9 tot 5 mentaliteit hebben.”

Daarnaast heeft de organisatie een hogere mate van betrokkenheid gezien door het creëren van duidelijke communicatiekanalen en het bieden van platforms voor medewerkers om hun mening te geven, wat bijdraagt aan het gevoel gehoord en gewaardeerd te worden.

Wordt jouw organisatie de volgende World-class Workplace?

Stichting SIG zet de standaard voor uitmuntend werkgeverschap in de zorgsector, een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties die streven naar het creëren van een ondersteunende en inclusieve werkomgeving.

Wordt jouw organisatie de volgende die het World-class Workplace label met trots zal uitdragen? Ik wil een World-class Workplace worden!

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen