Effectory's Corporate Social Responsibility and Sustainability pledge

Onze missie? Het werkende leven van miljoenen mensen verbeteren 

Ons platform is ontworpen om medewerkers een stem te geven. Onze medewerkersonderzoeken helpen de mensen van een organisatie zakelijke beslissingen en beleidsmaatregelen nemen die de betrokkenheid vergroten.  

Onze toewijding om een verantwoordelijke en positieve kracht in de (werkende) wereld te zijn, houdt daar niet op. Bij Effectory zijn we op een missie om onszelf te verbeteren, de positieve impact die we hebben te vergroten, en bij te dragen aan een mooie toekomst voor iedereen.  

Toekomstgericht 

Na een aantal workshops en gesprekken met de werkgroep duurzaamheid, bestaande uit Effectory-medewerkers uit alle geledingen van de organisatie, committeerden we ons aan zes van de indicatoren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.  

 • Klimaatactie  
 • Verantwoorde consumptie en productie  
 • Fatsoenlijk werk en economische groei  
 • Goede gezondheid en welzijn  
 • Verminderde ongelijkheid  
 • Gendergelijkheid  

De richtlijnen en suggesties van de VN voor hun SDG’s richten zich vooral op het nationale of internationale niveau. Wij ontwikkelen beleid waarmee we op kleinere schaal onze rol in deze SDG’s kunnen spelen.  

Wij denken op twee verschillende manieren over deze onderwerpen na: 

 • Hoe kunnen we onze klanten helpen zichzelf te verbeteren op deze gebieden? 
 • Hoe kunnen we ons intern verbeteren als het gaat om deze onderwerpen? 

Zeg hallo tegen MEX, onze MVO-belofte 

Onze belofte om een positieve impact te hebben op deze SDG’s valt onder ons bredere Corporate Social Responsibility (CSR) beleid. In dit kader hebben we drie beloftes: Missie, Milieu en Xenia. Of kortweg MEX. 

Missie  

Wij beloven: het werkende leven van miljoenen mensen verbeteren.   

Dit doen we door middel van onze core business. Ons succes is gebaseerd op het steeds vergroten van het aantal organisaties, en dus medewerkers, dat door ons platform en onze expertise empowered wordt. Daarnaast geven we op jaarbasis één NGO, non-profit of duurzaamheidsgedreven organisatie gratis toegang tot ons platform. 

Milieu  

Wij beloven: zorg te dragen voor onze planeet.  

We streven ernaar onze voetafdruk te minimaliseren door altijd beslissingen te nemen met het milieu in gedachten. We streven ernaar onze eigen voetafdruk te verkleinen en organisaties te ondersteunen met datzelfde doel voor ogen. 

Xenia  

Xenia is een oud Grieks concept van gastvrijheid. Het inspireert onze belofte om: Effectory en werkplekken over de hele wereld gastvrij te maken voor iedereen.  

Transparantie 

Ons doel op de korte tot middellange termijn is om een manier op te zetten waarop transparant over deze drie pijlers kan worden gerapporteerd, zodat Effectory-medewerkers, klanten en het publiek kunnen zien hoe we voor elk van hen presteren. We rapporteren per kwartaal.  

Effectory’s mensen zijn toegewijd aan de zaak  

We hebben een werkgroep die bestaat uit personen uit het hele bedrijf die tijd krijgen om dit naast hun normale werk te doen. De werkgroep is verdeeld over de drie MEX-kolommen, waarbinnen telkens de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:  

 • Regelgeving & Product  
 • Hulpverlening & Partnerschappen  
 • Activiteiten & Campagnes   

Er is een extra pijler “Overzicht & Promotie” waarin Budget, Data & ESG en Copy, PR en Design worden verdeeld onder werkgroepleden.  

Ons lopende MVO-beleid  

Er lopen al een aantal beleidslijnen en programma’s die verband houden met onze CSR Pledge. 

 • Lunch: wij verstrekken lunch aan medewerkers die vanuit kantoor werken. De standaardoptie is vegetarisch, wat heeft bewezen het aandeel vleesconsumptie drastisch te verminderen.  
 • Vrijwilligersdag: elke Effectory-medewerker krijgt een extra vrije dag per jaar om vrijwilligerswerk te doen voor een goed doel naar keuze.  
 • Gratis onderzoek: elk jaar geven we een NGO of non-profit organisatie de kans om ons engagement onderzoek gratis uit te voeren. 
 • Auto’s: onze kleine vloot van voertuigen is allemaal elektrisch. We geven ook voorrang aan het gebruik van het openbaar vervoer, (waar mogelijk) de trein boven het vliegtuig, en vergoeden onze medewerkers zodat zij dat ook kunnen doen.  
 • Recycling: we hebben overal in ons kantoor recyclingbakken staan en we hebben ook een recyclingprogramma voor voedsel, zodat er nooit voedsel wordt weggegooid.  
 • Werkgroep: er is een werkgroep bestaande uit medewerkers uit de hele organisatie die regelmatig bijeenkomt en samenwerkt om ervoor te zorgen dat MVO verankerd blijft binnen Effectory. Deze werkgroep staat open voor alle collega’s die aan dit onderwerp willen werken.  

MEX-rapporten 

Hier vind je onze ‘MEX’ rapporten, vanaf Q1 van 2022. 

Speel een rol in positieve verandering 

Iedereen bij Effectory is welkom om suggesties te doen, lid te worden van de werkgroep, of zichzelf voor te dragen als lid van de ondernemingsraad (in Nederland),  om ons te helpen ons doel te realiseren: het werkende leven van miljoenen mensen verbeteren. 

Bekijk onze openstaande vacatures bekijken om te zien hoe jij deel kunt uitmaken van deze missie!