Effectory in de samenleving

Bijdrage vanuit ons hart

Wij zijn er als organisatie van doordrongen dat we ons product, onze corebusiness, kunnen inzetten om toegevoegde waarde te leveren aan het grotere geheel. Leidend hierbij is de vraag welke bijdrage onze organisatie, direct of indirect, levert aan de maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving nu voor staan.

Het is onze visie dat organisaties die beter in contact staan met hun medewerkers en klanten, beter presteren. Door onze onderzoeken geven we klanten en medewerkers een stem en vergroten we het innovatieve vermogen van organisaties. Dit doen we door hen te voorzien van feedback van hun eigen klanten en medewerkers. Transparantie en integriteit zijn cruciale elementen in duurzaam ondernemen. Wij leveren bedrijven hier een handvat voor én passen dit binnen onze eigen organisatie actief toe. Onze positie als marktleider geeft ons spreektijd in de bestuurskamers van invloedrijke organisaties. Wij gebruiken die tijd om onze visie over te brengen en organisaties te inspireren om te innoveren en verbeteren en na te denken oven hun bijdrage aan de maatschappij.

World-class Workplace: Het stimuleren van goed werkgeverschap

Om goed werkgeverschap te stimuleren, organiseert Effectory jaarlijks het World-class Workplace event. Dit is het grootste en meest betrouwbare werkgeversonderzoek van Nederland. De organisaties die bovengemiddeld scoren worden beloond met het World-class Workplace label en mogen een jaar lang het World-class Workplace logo voeren in hun externe (arbeidsmarkt-) communicatie.

Effectory leeft de volgende verdragen na:

 • Universal Declaration of Human Rights
 • United Nation Global Compact Principles
 • International Labour Organization Principles

Sponsoring van goede doelen

Effectory sponsort op twee manieren goede doelen in Nederland.

Zo voert Effectory jaarlijks kosteloos een klant- of medewerkersonderzoek uit voor een goed doel. Alle door het Centraal Bureau Fondsenwerving geaccrediteerde organisaties komen hiervoor in aanmerking.

Tot nu toe voerde Effectory voor de volgende organisaties een kosteloos medewerkersonderzoek uit:

Daarnaast sponsort Effectory:

Het toepassen van sociale innovatie

In het kader van sociaal duurzaam ondernemen, passen wij actief sociale innovatie toe. Sociale innovatie staat voor het gebruik maken van de kracht en ideeën van eigen medewerkers. Op deze manier wordt de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd continu vernieuwd, op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarbij gebaat zijn. De voordelen van sociale innovatie zijn legio. In de eerste plaats is er ontzettend veel kennis aanwezig bij medewerkers binnen organisaties en stelt sociale innovatie organisaties in staat omdeze kennis te benutten. Wie weten er immers beter wat er aan de hand is en wat er verbeterd kan worden dan de mensen die het werk dagelijks uitvoeren? Samen ‘bedrijfje spelen’ verhoogt de betrokkenheid van medewerkers enorm. Binnen onze organisatie werken we met zelfsturende brancheteams waarin medewerkers nauw samenwerken om klanten binnen hun sector zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Onze medewerkers zijn betrokken en worden gestimuleerd om zelf met oplossingen en nieuwe initiatieven naar voren te komen; onze klanten profiteren hiervan.

Sociale innovatie bij klanten

Naast het zelf toepassen van sociale innovatie, stimuleert Effectory haar klanten om zelf ook sociale innovatie toe te passen. Oplossingen zijn vaak gewoon in de organisatie aanwezig, de crux is om ze boven tafel te krijgen. Wij nemen in onze onderzoeken voor steeds meer opdrachtgevers stellingen op zoals:

 • “Noem één punt wat deze organisatie zou moeten verbeteren”
 • “Wat is jouw besparingstip voor deze organisatie” of
 • “Wat moeten we aanpassen om onze klanten nog beter te bedienen”

De antwoorden die gegeven worden, blijken zeer waardevol te zijn. In één oogopslag wordt duidelijk waar een team of afdeling tegenaan loopt in het dagelijkse werk. Medewerkers en hun leidinggevenden kunnen vervolgens gezamenlijk aan de slag gaan met de resultaten.

Bijdrage aan kennisontwikkeling en verspreiding

Onze specialisten verzorgen jaarlijks een groot aantal publicaties en lezingen.

Een duurzame bedrijfsvoering

 • Bijdrage aan kennisontwikkeling en verspreiding
 • Effectory voert een vooruitstrevend personeelsbeleid met zelfsturende teams, collegiale beoordeling en een winstdelingsregeling
 • De lunch van Effectory is biologisch en wordt ingekocht bij lokale leveranciers
 • Door het aanbieden van een fietsplan, stimuleren we onze medewerkers gebruik te maken van de fiets
 • Het wagenpark van Effectory bestaat uit enkel ‘groene’ auto’s
 • Onderzoeken worden zo veel mogelijk volledig digitaal uitgevoerd en de vragenlijsten worden digitaal verzonden
 • Ook de rapportages kunnen digitaal opgeleverd worden, in pdf of PowerPointformat, en worden verspreid via e-mail of het Effectory Extranet
 • Indien onze opdrachtgevers wensen de rapportages schriftelijk te ontvangen, zullen we deze dubbelzijdig printen, op gerecycled papier
 • We recyclen gebruikte materialen en streven streng het beleid van dubbelzijdig printen (indien nodig) na