1 op de 4 medewerkers heeft te maken met schelden op de werkvloer

Arne Barends

Uit grootschalig onderzoek van Effectory, Nederlands marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek, blijkt dat maar liefst 1 op de 4 medewerkers weleens uitgescholden wordt op de werkvloer. Vooral cliënten maken zich hier schuldig aan, maar ook collega’s kunnen de boosdoener zijn. Ook geeft 16% van de medewerkers aan op het werk ooit bedreigd te zijn. Ruim 15% is bang om op het werk bij een vechtpartij betrokken te raken. Het onderzoek is in 2010 landelijk uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers, werkzaam in diverse sectoren.

Sectoren

Van alle sectoren in Nederland blijken medewerkers in de zorg het meest met geweld bedreigd te worden. Maar liefst 1 op de 3 medewerkers geeft aan dit in 2010 meegemaakt te hebben. Medewerkers van woningcorporaties volgen hierna, 1 op de 4 geeft in deze sector aan in aanraking te zijn geweest met geweldsdreigingen.

Opvallend is dat medewerkers in de retailsector zich relatief veilig voelen. 91% van de medewerkers geeft aan zich, ondanks de winkelcriminaliteit, niet tot nauwelijks bedreigd te voelen. Bouwvakkers en fabrieksarbeiders scoren echter het allerbeste, hier geeft slechts 4% aan weleens bedreigd te zijn. Een ruime meerderheid van 96% voelt zich veilig op het werk.

Leeftijd

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren tot 24 jaar het meeste te maken hebben met schelden en geweldsdreigingen op de werkvloer. Circa 35% is hiermee in aanraking geweest in 2010. Naarmate de leeftijd van medewerkers stijgt, neemt het onveilige gevoel overigens sterk af. Van de groep 55-plussers geeft nog 18% weleens aan te maken te hebben met agressie op de werkvloer, een afname van bijna 50%.

Verklaring?

Hoe zijn deze verschillen te verklaren? Zorg en wonen zijn primaire levensbehoeften. Deze vormen van dienstverlening zijn heel belangrijk voor mensen en daarom emotioneel geladen. Zodra cliënten ervaren dat zij niet goed worden geholpen, worden zij sneller fel richting het personeel. Medewerkers in de zorg- en woningsector leggen daarnaast regelmatig huisbezoeken af, zij komen in de omgeving waar cliënten zich het sterkst voelen. Met name woningcorporaties hebben bovengemiddeld veel klanten uit lagere sociale milieus. Dit alles vermindert de rem op agressie. Een betreurenswaardige constatering.

En jongeren, waarom komen zij vaker in aanraking met geweld? Dat jongeren meer te maken hebben met geweld, heeft waarschijnlijk te maken met hun junioriteit. Zij hebben vaak nog geen sterke positie op de werkvloer veroverd en zijn daarom een gemakkelijk doelwit om tegen uit te vallen, voor zowel collega’s als cliënten. Ook zijn zij, door een gebrek aan ervaring en overwicht, zelf nog minder goed in staat om beheerst te reageren op dreigende situaties.